Aktualności

III Podkarpacki Międzyszkolny Turniej Chłopskiej Szkoły Biznesu – nabór szkół

Trwa nabór szkół do III Podkarpackiego Międzyszkolnego Turnieju Chłopskiej Szkoły Biznesu. Regionalnym organizatorem turnieju jest Zespół Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach. Zgłaszające się szkoły otrzymują darmowy egzemplarz „Chłopskiej Szkoły Biznesu”. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zapraszamy!

Zgłoszenia przyjmuje Międzyszkolny Klub Gier Planszowych „Myślnik” przy Zespole Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach (woj. podkarpackie), kontakt: Wojciech Sieroń, wrs-zs[at]o2.pl, tel. 603 302 761.

Międzyszkolny Klub Gier Planszowych Myślnik powstał w kwietniu 2009 roku. Organizuje liczne wydarzenia dla szkół i otwartej publiczności oraz współpracuje z wydawcami gier planszowych (więcej informacji). Od 2010 roku współpracuje z Małopolskim Instytutem Kultury jako organizator regionalnych międzyszkolnych turniejów „Chłopskiej Szkoły Biznesu”.

Trzecia edycja turnieju odbywa się w ramach projektu Edukacja ekonomiczna z wykorzystaniem gry symulacyjnej „Chłopska Szkoła Biznesu”, który jest realizowany przez wydawcę gry – Małopolski Instytut Kultury – we współpracy z Gminą Andrychów. Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Banku Polskiego.

Zaproszenie od Organizatora Turnieju.