Aktualności

Konkurs ofert pn. „Mecenat Małopolski”.

Zarząd Województwa Małopolskiego zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego do udziału w otwartym konkursie ofert pn. „Mecenat Małopolski”.
W ramach konkursu przewidziano 7 kierunków wsparcia realizacji zadań:

  • „Twórczość profesjonalna”;
  • „Tożsamość oraz kreatywność”;
  • „Przestrzeń dla piękna”;
  • „Zapis – literatura, wydawnictwa, media”;
  • „Kultury równoległe”;
  • „Kultura przez pokolenia”;
  • „Znaki czasu – etos patriotyczny”.

Do konkursu mogą być składane oferty zadań, które rozpoczynać się będą w okresie od 1 stycznia do 10 grudnia 2013 roku i będą się kończyć do 10 grudnia 2013 roku. Na realizację zadań w dziedzinie kultury w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Mecenat Małopolski” Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył 2 000 000 zł.
Termin składania ofert do udziału w konkursie upływa w dniu 31.12.2012 r. (liczy się data wpływu oferty do urzędu). Oferty należy składać na Dzienniku Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56 (parter, nowy budynek) w Krakowie.

Szczegółowe informacje na stronie.