Aktualności

MIK poleca: konferencja „Muzeum w 3D – realne problemy wirtualizacji”

Kiedy: 13 grudnia 2012 r.
Gdzie: Centrum Promocji Informatyki, Warszawa

W ciągu ostatnich pięciu lat możemy zauważyć, jak poprawa jakości obrazów cyfrowych, w tym upowszechnienie technologii pozwalającej na odbiór złudzenia trójwymiarowości i ruchu, owocuje nowym rodzajem refleksji i dyskusji. Punkt ciężkości przeniesiony zostaje z kwestii „jak i czy digitalizować” na problemy ontologii obiektów cyfrowych.
W ciągu ostatniej dekady przyzwyczailiśmy się także do pojęcia „muzeum wirtualnego”, które stało się już tematem podręcznikowych zaleceń w muzeologii. Coraz częściej jednak zadajemy sobie pytanie, gdzie przebiega granica między muzealną obiektywizacją a całkowitą fikcją i kreacją nowej rzeczywistości. Jaki rodzaj edukacji możemy proponować posługując się obiektami wirtualnymi? Czy muzeum wirtualne jest rekonstrukcją muzeum rzeczywiście istniejącego, czy odejściem w stronę wirtualnej rzeczywistości i przyjęciem obowiązujących w niej praw?

Szczegółowy program znajduje się na stronie konferencji a w nim m.in.:

 • Muzeum potencjalne. Ontologia muzealiów – prof. dr hab. Dorota Folga-Januszewska
  (Prezydent Polskiego Komitetu Narodowego ICOM/UNESCO)
 • Przyszłość muzeów – próba prognozy – Robert Kostro (Dyrektor Muzeum Historii Polski)
 • Archiwizacja 3D kontra wizualizacja 3D obiektów muzealnych – istotne różnice w doborze skanerów 3D do digitalizacji – Anna Gębarska, Dariusz Jasiński (SMARTTECH Sp. z o.o.)
 • Realne wyzwania wirtualizacji: sposoby prezentacji, kontekst przedmiotów i miejsc, nowe technologie – Piotr Palma (MobileMS)

 • Dla przedstawicieli muzeów, instytucji kultury i instytucji publicznych: BEZPŁATNE ZAPROSZENIA – ilość miejsc ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność nadsyłania zgłoszeń.

  Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza faksem bądź elektronicznie.

  Organizator: Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o..
  Więcej Informacji: pr@cpi.com.pl