Aktualności

Relacja z warsztatów X Konkursu plastyczno-edukacyjnego „Skarby Małopolski”

Temat: gra

20 i 22 listopada 2012 r. w Małopolskim Instytucie Kultury odbyły się warsztaty dla nauczycieli i animatorów kultury uczestniczących w dziesiątej edycji Konkursu plastyczno-edukacyjnego „Skarby Małopolski”, realizowanej w ramach XV Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. Tegoroczna, jubileuszowa, edycja konkursu wiąże się z pewnymi zmianami. Oprócz szkół gimnazjalnych i centrów kultury, po raz pierwszy w konkursie biorą udział nauczyciele i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Wprowadziliśmy także temat – grę, dając przy tym uczestnikom dużą dowolność interpretacyjną.

Zadaniem nauczycieli jest przeprowadzenie projektu edukacyjnego, który w kontekście lokalnego dziedzictwa kulturowego zrealizuje elementy podstawy programowej, rozwinie kompetencje, będzie interdyscyplinarny, wykorzysta grę jako punkt wyjścia lub dojścia. Zadaniem uczniów jest stworzenie własnych wypowiedzi plastycznych interpretujących dziedzictwo i nawiązujących do tematu gry. Uczniowie mogą także stworzyć grę, której elementy będą podlegać ocenie jury plastycznego. Prace plastyczne uczniów mają być efektem pracy projektowej.

Wstecz Dalej

Warsztaty przeprowadzone przez Łucję Piekarską-Duraj, Marcina Klaga i Piotra Idziaka, poświęcone m.in. metodzie tworzenia gier, miały na celu zainspirowanie nauczycieli i pokazanie im wielu możliwości wykorzystania gier jako narzędzia interpretacji dziedzictwa. Nauczyciele zapoznali się z najważniejszymi założeniami edukacji rozwijającej kluczowe kompetencje i „metody MIK”, w której podkreślamy, że ważne jest skupienie się na detalu – wokół małego elementu można zbudować szeroką panoramę; odniesienie tematu do współczesnego kontekstu – „a co mnie to obchodzi dziś?”; sprawienie, by uczeń zbudował osobistą relację z tematem. Nie zabrakło elementów związanych z grami. Po prezentacji Piotra Idziaka poświęconej grom i teorii flow (teoria przepływu), nauczyciele mieli okazję stworzyć żetony do losowania pomiędzy dobrem i złem, opowiedzieć wspólną historię, w której losy bohatera rozwijały się w zależności od wyrzucanej strony monety (spotykały go dobre i złe przygody).

Do 29 marca 2013 r. czekamy na efekty pracy nauczycieli i uczniów, czyli opisy projektów edukacyjnych i prace plastyczne. Nagrodzone projekty i prace znajdą się w katalogu cyfrowym konkursu, prace uczniów będzie można też zobaczyć na wystawie, na którą zapraszamy w maju 2013 r.