Bez kategorii

Wystawa w Muzeum Etnograficznym

9 listopada 2012 r. o godz. 17.00 Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie zaprasza na wernisaż wystawy „Teki Profesora. Materiały z badań terenowych prowadzonych w latach 1946-1997 pod kierunkiem prof. Romana Reinfussa”.

Wystawa ma na celu przybliżenie działalności Pracowni Dokumentacji Sztuki Ludowej Instytutu Sztuki PAN, założonej w 1946 roku i kierowanej przez kilkadziesiąt lat przez prof. Romana Reinfussa.

Poprzez badania terenowe prowadzone w ciągu blisko pięćdziesięciu lat na obszarze całej Polski został zebrany unikatowy materiał w postaci kilkudziesięciu tysięcy fotografii, opisów, wywiadów tematycznych, rysunków i kolorowych plansz zawarty w 823 tekach, dokumentujący niemal wszystkie dziedziny kultury ludowej – budownictwo, zdobnictwo wnętrza, strój, plastykę obrzędową, rzemiosło, sztukę ludową.

Wystawa jest wydarzeniem towarzyszącym dla uroczystości wręczenia nagrody Województwa Małopolskiego im. Romana Reinfussa za wybitne i szczególne osiągnięcia w dziedzinie zachowania lokalnej tożsamości kulturowej.

Więcej informacji o wydarzeniu znaleźć można na stronie Muzeum Etnograficznego.

Zdjęcie prof. Reinfussa ze strony Muzeum Etnograficznego w Krakowie.