Aktualności

MIK poleca: konferencja „Prawo autorskie a Interes Publiczny”

Kiedy: 30 października 2012 r., godz. 9.30
Gdzie: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie, ul. Lipowa 4 oraz klub BAL, ul. Ślusarska 9

Zapraszamy na konferencję Prawo autorskie a Interes Publiczny, której organizatorami są Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie, Komisja Europejska oraz Centrum Cyfrowe Projekt: Polska. W jednym z paneli eksperckich, dotyczącym interesu publicznego odnośnie prawa autorskiego, weźmie udział dr Joanna Orlik – dyrektor Małopolskiego Instytutu Kultury.

Podczas konferencji zostaną omówione kluczowe zagadnienia dla sformułowania pozytywnej wizji zmian prawa autorskiego:

W Polsce od początku roku trwa dyskusja nad kształtem systemu prawa autorskiego. Wobec odrzucenia ACTA przez Parlament Europejski kluczową kwestią staje się wypracowanie pozytywnej agendy zmian, opartej na szerokim konsensusie społecznym. Toczące się w ostatnich miesiącach w Polsce debaty, choć dążą do wypracowania takiego porozumienia, zazwyczaj nie dotyczą kwestii szczegółowych. Jednocześnie, po okresie intensywnych dyskusji w połowie roku, obecnie temat reformy prawa autorskiego jest rzadziej poruszany w debacie publicznej.
Myśląc o niezbędnych zmianach prawa autorskiego kluczowe naszym zdaniem jest uwzględnienie interesu publicznego – to z tej perspektywy chcemy dyskutować o reformie. (źródło: www.centrumcyfrowe.pl)

Spotkania i panele dyskusyjne podzielone będą na trzy sesje:

1. Polski interes publiczny odnośnie prawa autorskiego – sesja poświęcona będzie dyskusji nad tym, jakiego prawa potrzebujemy, aby zapewnić rozwój polskiego społeczeństwa, gospodarki, nauki i kultury.

2. Jak uregulować wykorzystanie i dostęp do treści w Sieci? – druga sesja będzie poświęcona regulacji obiegów treści w Sieci, której odpowiedni kształt jest jednym z większych wyzwań stojących przed reformą prawa autorskiego.

3. Nie/legalna kultura – ostatnia sesja będzie dotyczyć „kultury prawa autorskiego”, czyli sposobów mówienia w debacie społecznej o kształcie regulacji prawnych, o problemach z dzisiejszym systemem prawa autorskiego i jego realizacją w praktyce, oraz rolą, jaką te regulacje odgrywają w kulturze.

Sesje 1 i 2 będą miały miejsce w budynku MOCAK-u– obowiązuje rejestracja. Sesja 3 (wieczorna) odbędzie się w klubie BAL , ul. Ślusarska 9, wejście na tyłach Muzeum.

WSTĘP WOLNY.
Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o zarejestrowanie się.
Szczegółowy program dostępny jest na stronie organizatora.