Zaproszenia

Autoportret – spotkanie „Ciało jako nie-miejsce”

Piątek, 12 października 2012,
godzina 18:00,
MOCAK, ul. Lipowa 4, Kraków

Spotkanie z Rossanem Baroncianim (Akademia Sztuk Pięknych w Urbino) towarzyszące wydaniu nowego numeru „Autoportretu” – „Postciało”
prowadzenie: Emiliano Ranocchi („Autoportret”)

Rossano Baronciani − wykłada etykę komunikacji na Akademii Sztuk Pięknych w Urbino oraz kultury cyfrowe na Akademii Sztuk Pięknych w Maceracie. Współpracuje z czasopismem o sztuce i filozofii „Thauma”.

Emiliano Ranocchi − studiował slawistykę i germanistykę w Urbino. Odbył studia doktoranckie w Rzymie na Uniwersytecie La Sapienza. Jest zastępcą redaktorki naczelnej kwartalnika ,,Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni”. Obecnie wykłada literaturę polską w Instytucie Języków i Kultur Europy Środkowo-Wschodniej w Udine.

„Autoportret” 38/2012
Wynikająca z rozwoju medycyny i badań nad sztuczną inteligencją konieczność nieustannej negocjacji granic ciała skutkuje głębokimi przemianami w myśleniu o nas samych jako osobach. Jesteśmy świadkami kolejnego powrotu modelu myślenia o człowieku jako bycie dającym się sprowadzić wyłącznie do zespołu materialnych kategorii funkcji i organizacji. Jakie konsekwencje mają te procesy dla nas samych jako ciał i osób? – odpowiedź na to pytanie próbuje znaleźć nowy numer „Autoportretu”.

Czasopismo dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.