Aktualności

X Konkurs plastyczno-edukacyjny „Skarby Małopolski”

Temat: gra

Małopolski Instytut Kultury zaprasza uczniów gimnazjów i liceów oraz nauczycieli gimnazjów i liceów, animatorów kultury, pracowników domów kultury do udziału w dziesiątej edycji konkursu „Skarby Małopolski”. Konkurs odbywa się w ramach XV Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. Obejmuje dwie kategorie. Nauczyciele/animatorzy kultury są zaproszeni do realizacji projektu edukacyjnego, który w kontekście bliskiego dziedzictwa kulturowego realizuje elementy podstawy programowej, rozwija kompetencje, jest interdyscyplinarny, wykorzystuje grę jako punkt wyjścia lub dojścia. Uczniowie są zaproszeni do zaprezentowania własnych wypowiedzi plastycznych interpretujących dziedzictwo i nawiązujących do tematu gry (gry planszowe, terenowe, turnieje rycerskie, sport, zabawa itp.). Uczniowie mogą również stworzyć grę, której elementy będą podlegać ocenie jury plastycznego.

Celem konkursu dla nauczycieli jest nawiązanie osobistych relacji z dziedzictwem lokalnym, zainspirowanie uczniów do realizacji prac plastycznych lub stworzenia gry, zwrócenie uwagi na dziedzictwo bliskie, propagowanie edukacji interdyscyplinarnej i opartej na doświadczeniu, wsparcie poszukiwań tożsamościowych uczniów i nauczycieli. Celem konkursu dla młodzieży jest nawiązanie osobistych relacji z dziedzictwem i wyrażenie doświadczeń w formie plastycznej – stworzenie własnych wypowiedzi plastycznych interpretujących dziedzictwo.

Do konkursu zapraszamy tandemy nauczycieli. Kartę zgłoszeniową należy przesłać do 27 października 2012 (drogą elektroniczną na adres: dziganska[at]mik.krakow.pl lub pocztą). Nauczyciele, którzy zgłoszą się do konkursu, zostaną zaproszeni w listopadzie 2012 na warsztaty, poświęcone m.in. metodyce przygotowania gier.

Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie konkursu.