Bez kategorii

Obrzeża wyobraźni – Roman Knychała

Muzeum „Dwory Karwacjanów i Gładyszów” w Gorlicach zaprasza 14 września 2012 r. o godz. 18.00 na wernisaż wystawy malarstwa na jedwabiu  Obrzeża wyobraźni – Roman Knychała. Wernisaż odbędzie się w Oficynie dworskiej przy Kasztelu w Szymbarku.

Prace prezentowane na wystawie są zapisem z podroży po Beskidzie, za którym nieustannie tęsknię. Malując odbywam podróż – dosłownie i w przenośni. Krajobraz oglądany i malowany w naturze jest początkiem większości moich opowieści. Jednocześnie jest to podróż miedzy realnością a kreacją, między moim stanem wewnętrznym a możliwością ograniczoną przez medium kreacji. Jest to prolog procesu twórczego, którego celem jest synteza tego co zewnętrzne z tym co wewnętrzne, tego co widzialne z tym co niewidzialne.