Aktualności

Nowości Biblioteki Sztuki na sierpień 2012

Z nowości sierpień 2012

  1. Człowiek w wielkim mieście. Skarby Kolekcji Sztuki Nowoczesnej UniCredit. Red. Walter Guadagnini. Toruń: Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu 2012

Toruńska wystawa i towarzyszący jej katalog są interesujące podwójnie: ze względu na temat prezentacji i właściciela kolekcji.
Miasto intryguje socjologów, historyków, psychologów, artystów, o architektach i urbanistach nie wspominając. Zainteresowanie artystów przestrzenią miejską, czy to przez aktywne w niej działanie (instalacja, happening, performance), czy odczytanie i zanotowanie (obraz, fotografia, film), jest szczególne. Fotografie, obrazy, grafika i rzeźba powstałe w XX wieku zostały w wydawnictwie zebrane w tematyczne rozdziały, które mogą kojarzyć się z budową klasycznego dramatu: od zawiązania akcji (Otwarcie, Przybycie), poprzez rozwinięcie (Topografia), punkt kulminacyjny (Życie ulicy, Nie ma jak w domu), aż po rozwiązanie (Miasto ze snu) i zamknięcie akcji (Zamknięcie). Artyści, którzy „opowiadają” o mieście to m.in. Sonja Braas, Olivio Barbieri, Vera Lutter, Gabriele Basilico, Weegee – fotografia; Oskar Kokoschka, Lovis Corinth, Giorgio de Chirico, Giorgio Morandi, Peter Blake – malarstwo; Bernhard Luginbühl, Stas Shuripa, Francesco Candeloro – formy przestrzenne.
Wystawa i katalog to prezentacja kolekcji międzynarodowego zrzeszenia firm bankowych pod nazwą „UniCredit”. Powody, dla których ogromne korporacje zostają właścicielami dzieł sztuki i jak wykorzystują swoje zbiory, przedstawił we wstępnym artykule Między tradycją a innowacją – Kolekcja Sztuki UniCredit Bärbel Kopplin.


  2. Twórcy ludowi pogranicza polsko-słowackiego. Red. Jadwiga Fudała i in. Nowy Sącz: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce–Pieniny” 2010

Mowa tu o artystach ludowych zamieszkujących gminy Czorsztyn, Krościenko nad Dunajcem, Ochotnicę Dolną i słowackie sołectwo Lechnica. Tereny te aktywizuje Lokalna Grupa Działania „Gorce–Pieniny” i to jej członkowie doprowadzili do zorganizowania wspólnych warsztatów rękodzieła ludowego dla twórców polskich i słowackich, w maju 2010 roku. Prezentowany album przedstawia sylwetki artystów oraz ich prace, które nawiązują do regionalnego zdobnictwa i tradycji rzemieślniczych, nie zacierając indywidualnego spojrzenia na sztukę ludową.


  3. Zbigniew Bajek: w poszukiwaniu wyjścia z labiryntu. Projekt graf. Zbigniew Bajek. Kraków: (s.n.) 2008

Dzięki uprzejmości Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie Biblioteka Sztuki wzbogaciła się o albumy pokazujące twórczość krakowskiego artysty – Zbigniewa Bajka. Malarstwo, formy przestrzenne, rysunek, performance, ale przede wszystkim fotografia – to wypowiedzi artystyczne, w które Zbigniew Bajek zamyka swój świat, swoje emocje. Cztery albumy pokazują różne projekty. W poszukiwaniu wyjścia z labiryntu zawiera szerszy przegląd dokonań i myśli Zbigniewa Bajka. Jego tekst Z szat obnażony uzupełnia obrazy, a zebrane tu z różnych lat i odnoszące się do różnych wystaw wypowiedzi artystów, historyków i krytyków sztuki, próbują przeprowadzić odbiorcę przez tytułowy „labirynt” – myśli, historii, emocji i uczuć artysty.


Nowości sierpień 2012:

  1.Apostoł Stanisław, Szlak Gotycki. Nowy Targ – Kieżmark – Nowy Targ. Nowy Targ: Wydawnictwo Arete II 2003.
  2. Bajek Ewa, Ewa Bajek, Ewa Tamara Bajek, Julia Bajek. Kraków: (Ewa i Zbigniew Bajek) 2006.
  3. Zbigniew Bajek: oswajanie obcego. Projekt graf. Zbigniew Bajek. (Kraków: s.n., ca 2010).
  4. Zbigniew Bajek: raj utracony. Scenariusz. Projekt graf., red. katalogu Zbigniew Bajek. Kraków: Galeria Format 1999.
  5. Zbigniew Bajek: wolność jest kobietą. Projekt graf. Zbigniew Bajek. (Kraków: s.n., ca 2009).
  6. Zbigniew Bajek: w poszukiwaniu wyjścia z labiryntu. Projekt graf. Zbigniew Bajek. Kraków: (s.n.) 2008.
  7. Turecki Marcin, Żywioły: źródła tożsamości Zbigniewa Bajka. Kraków: s.n. 2009.
  8. Dudzik Sebastian, Bieczyński Mateusz Maria, 622 upadki Bunga. Wystawa z okazji 100-lecia Związku Polskich Artystów Plastyków. Toruń: Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu 2011.
  9. Franczukowski Zbigniew, Najpiękniejsze polskie uzdrowiska. Tom II. Polanica-Zdrój: Wydawnictwo „Press-Forum” 2010.
  10. Góralskie serce w zielonym listku pieśni. Antologia poezji regionu Podtatrza. Wybór i oprac. Anna Mlekodaj. Ludźmierz: Związek Podhalan Oddział w Ludźmierzu, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu 2006.
  11. Człowiek w wielkim mieście. Skarby Kolekcji Sztuki Nowoczesnej UniCredit. Red. Walter Guadagnini. Toruń: Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu 2012.
  12. Jan Berdyszak: Gęstość cienia. Pomiędzy światłem a ciemnością. Red. Marta Smolińska. Toruń: Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu 2012.
  13. Janicka-Krzywda Urszula, Opowieści halnego wiatru. Legendy spod Tatr i Beskidów. Kraków: Wydawnictwo FORMA 2005.
  14. Kapliczki, krzyże, figury przydrożne we wsiach Bystra i Sidzina. Red. Artur Rotter. Kraków: Wydawnictwo Oficyna Artystów Sztuka Wojciech Smolak 2006.
  15. Koper Krzysztof, Mały przewodnik historyczny po Krościenku nad Dunajcem. Nowy Targ: Zakład Poligraficzny „MK” 2008.
  16. Koper Krzysztof, Mały przewodnik historyczny po Pieninach. Nowy Targ: Zakład Poligraficzny „MK” 2009.
  17. Kutaś Paweł, Zabytkowe kościoły gminy Ciężkowice. Zakrzów: Wydawnictwo Promo 2011.
  18. Monita Rafał, Skorupa Andrzej, Krościenko nad Dunajcem kościół Wszystkich Świętych. Kraków: Wydawnictwo Astraia 2011.
  19. Grychowski Michał, Pieniny. Olszanica: Wydawnictwo BOSZ 2006.
  20. Szlak architektury drewnianej. Koncepcja szlaku: Marian Kornecki. Wyd. 2. Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 2010.
  21. Twórcy ludowi pogranicza polsko-słowackiego. Red. Jadwiga Fudała i in. Nowy Sącz: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce–Pieniny” 2010.
  22. Węglarz Barbara, Lelito Piotr, Gąsienica Piotr, Szlak Godeł Szalayowskich: osobliwość turystyczna Szczawnicy. Szczawnica: Miejski Ośrodek Kultury 2010.
  23. Widziane z muszyńskiego zamku... Tekst: Barbara Chudzińska. Muszyna: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna 2010.
  24. Wokół Rezerwatu Skamieniałe Miasto. Przewodnik turystyczny. Oprac. Mirosław Dryla, Marcin Lisak. Ciężkowice: Rezerwat Skamieniałe Miasto, Muzeum Przyrodnicze im. Krystyny i Włodzimierza Tomków w Ciężkowicach.
  25. Zawiślak Bogusław, Wojkowa wieś w kluczu muszyńskim i potem… Powroźnik 2009.