Aktualności

Małopolski Instytut Kultury w Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości (Global Entrepreneurship Week) jest realizowany od 2008 roku, w 2011 roku odbywał się w 115 krajach świata. Celem tego wydarzenia jest kształtowanie postaw i kompetencji przedsiębiorczych. Podczas Tygodnia odbywają się liczne szkolenia, warsztaty, spotkania z przedsiębiorcami oraz wszelkie aktywności, które mają służyć rozwijaniu przedsiębiorczości.
W 2010 roku Światowy Tydzień Przedsiębiorczości został zorganizowany po raz pierwszy w województwie małopolskim, a jego koordynatorem został Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. W 2011 roku w wydarzeniu wzięło udział kilkudziesięciu w partnerów, w tym Małopolski Instytut Kultury, który prowadził rozgrywki gry symulacyjnej „Chłopska Szkoła Biznesu” dla otwartej publiczności oraz warsztaty dla studentów i doktorantów na zaproszenie Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska.
Również w tym roku Małopolski Instytut Kultury weźmie udział w Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości. Tegoroczna edycja będzie realizowana od 12 do 18 listopada 2012 roku, w województwie małopolskim organizuje ją ponad 30 partnerów. Obecnie opracowywany jest program wydarzenia. Prace koordynuje Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.