Bez kategorii

XXVIII Międzywojewódzki Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych

W dniach 7-8 lipca 2012 r. po raz XXVIII spotkają się w Bukowinie Tatrzańskiej uczestnicy Międzywojewódzkiego SEJMIKU Wiejskich Zespołów Teatralnych. Do udziału w imprezie zaproszone są grupy teatralne działające w środowiskach wiejskich, a także w małych ośrodkach miejskich z województw: małopolskiego, śląskiego, podkarpackiego i opolskiego. Spośród zespołów komisja dokona kwalifikacji na Sejmik Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie. Sejmikowi towarzyszą spotkania warsztatowe członków Komisji Artystycznej z animatorami kultury, kierownikami i instruktorami teatrów regionalnych.
Program i regulamin wydarzenia dostępny na stronie MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu.