Bez kategorii

Nagrody Województwa Małopolskiego

W 2012 roku po raz pierwszy zostanie przyznana Nagroda Województwa Małopolskiego im. Romana Reinfussa za wybitne i szczególne osiągnięcia w dziedzinie zachowania lokalnej tożsamości kulturowej w Małopolsce. Ustanowienie i przyznanie dorocznej Nagrody im. Romana Reinfussa ma na celu promowanie przez Województwo Małopolskie dobrych wzorców w zakresie szczególnego i aktywnego zaangażowania na rzecz ochrony wszelkich elementów lokalnego dziedzictwa kulturowego.Termin przyjmowania zgłoszeń do Nagrody upływa w dniu 28 września 2012 roku.

Szczegółowe informacje wraz z Regulaminem Nagrody Województwa Małopolskiego im. Romana Reinfussa i kartą zgłoszenia konkursowego dostępne są na stronie internetowej Województwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

W tym roku zostanie również przyznana Nagroda Województwa Małopolskiego im. Władysława Orkana za propagowanie idei regionalizmu oraz wybitne osiągnięcia w dziedzinie działalności artystycznej i kulturalnej lokalnych wspólnot Małopolski. Termin przyjmowania zgłoszeń do Nagrody Województwa Małopolskiego im. Władysława Orkana upłynie w dniu 28 września 2012 roku.

Szczegółowe informacje wraz z Regulaminem Nagrody Województwa Małopolskiego im. Władysława Orkana i kartą zgłoszenia konkursowego dostępne są na stronie internetowej Województwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.