Aktualności

„Chłopska Szkoła Biznesu” na II Świętokrzyskim Turnieju Matematycznym

Małopolski Instytut Kultury jest partnerem II Świętokrzyskiego Turnieju Matematycznego organizowanego przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. Biorą w nim udział nauczyciele i uczniowie wszystkich typów szkół. Finał drugiej edycji Turnieju rozpoczną rozgrywki gry symulacyjnej „Chłopska Szkoła Biznesu” służącej rozwijaniu kompetencji społecznych oraz przedsiębiorczości.
Świętokrzyski Turniej Matematyczny ma na celu rozwijanie zainteresowań oraz kompetencji kluczowych w zakresie edukacji matematycznej. Obejmuje on cztery grupy wiekowe, od szkół podstawowych do ponadgimnazjalnych, oraz osobne działania konkursowe dla nauczycieli.
Tegoroczna edycja Turnieju, pod hasłem „Matematyka – moja pasja”, realizowana jest od grudnia 2011 roku. Jej finał odbędzie się 26 czerwca 2012 roku w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach.