Bez kategorii

Byłaś dla nas radością i dumą… W 70. rocznicę przemianowania Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową

W piątek, 25 maja 2012 r., o godz. 11.00 w Muzeum Armii Krajowej odbędzie się w ramach XIV Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego uroczyste  zakończenie konkursu tematycznego Byłaś dla nas radością i dumą… W 70. rocznicę przemianowania Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową. Organizatorem Konkursu był Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie wspólnie z Województwem Małopolskim i Uniwersytetem Jagiellońskim na zlecenie Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Patronat honorowy nad konkursem objęli: Dr Łukasz Kamiński – Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Stanisław Oleksiak – Prezes Zarządu Głównego ŚZŻ AK. Konkurs adresowany był do uczniów szkół gimnazjalnych województwa małopolskiego.

Celem Konkursu było zainteresowanie młodzieży najnowszą historią Polski ze szczególnym uwzględnieniem walki o wolność na terenie okupowanego kraju w czasie II wojny światowej. Organizatorzy chcieli zwrócić uwagę uczniów na powstanie i historię Armii Krajowej, polityczny i międzynarodowy kontekst jej działalności, struktury organizacyjne i terenowe, formy walki z okupantami oraz najważniejsze osiągnięcia w tym zakresie, Akcję Burza i Powstanie Warszawskie, wydarzenia, które doprowadziły do rozwiązania wojskowych i cywilnych struktur polskiego państwa podziemnego oraz represji wobec Żołnierzy AK ze strony polskich i sowieckich organów bezpieczeństwa.

Podczas uroczystości odbędzie się wręczenie nagród laureatom i finalistom oraz ich opiekunom naukowym. Więcej informacji na stronie IPN-u.