Aktualności

MIK poleca: III Festiwal Dyplomatyczny – Dyplomacja medialna w wymiarze globalnym

23-25 maja 2012
Kraków: Auditorium Maximum UJ oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna

Organizowany już po raz trzeci Festiwal Dyplomatyczny w Krakowie to wydarzenie, którego nie można przegapić. Pomysł, który postanowili wprowadzić w życie członkowie Koła Studentów Stosunków Międzynarodowych UJ, to połą-czenie wykładów, konferencji, warsztatów, a także niecodziennego, jak na polskie realia turnieju negocjacyjnego, w którym grupy studentów z całej Polski grają o wyjazd do Brukseli, którego sponsorem jest europosłanka Róża Thun.
Tegoroczna edycja powstała pod hasłem Dyplomacja medialna w wymiarze globalnym, obejmując najbardziej aktualne zagadnienia oraz obrazując dynamikę bieżących stosunków międzynarodowych. W sytuacji, w której obok klasycznej dyplomacji kuluarowej powstała dyplomacja medialna, każdy obywatel staje się przedstawicielem swojego kraju, swoistą odmianą dyplomaty. Tym samym podstawą Festiwalu oraz jego największym naukowym walorem będzie dwudniowa konferencja naukowa realizująca temat całego wydarzenia. Zaprosze-ni na nią niekwestionowani eksperci zapewnią konferencji niepowtarzalny charakter przed-sięwzięcia naukowego najwyższej jakości. Co więcej, oprócz paneli z wystąpieniami pracowników naukowych, stałym elementem konferencji jest także panel studencki będący możliwością zaprezentowania przez studentów swojego dorobku naukowego.
Aby sprostać wyzwaniom współczesnej dyplomacji nie można zapomnieć o niezwykle istotnym znaczeniu procesów negocjacyjnych, które we współczesnych stosunkach międzynarodowych – charakteryzujących się dążeniem do wykluczenia użycia siły lub groźby jej użycia – nabierają coraz większego, jeśli nie kluczowego, znaczenia. Organizowany w ramach Festiwalu Turniej Negocjacyjny oparty jest na tzw. studiach przypadku – dwustronnych grach, w których uczestnicy, obierając wylosowane role, mają za zadanie osiągnąć porozumienie dające im największe – w kontekście scenariusza – korzyści. Dzięki otwarciu dla publiczności części finałowej, umożliwia on powszechne zapoznanie się z procesem rozmów dwustronnych, co jest rzadkością w tego typu wydarzeniach.
Dodatkowym elementem Festiwalu Dyplomatycznego jest w tym roku Konkurs Krasomówczy, wzorowany na tradycjach amerykańskich szkół prawniczych. Dzięki niemu studenci krakowskich uczelni, a także goście z innych miast, będą mieli dodatkową możliwość sprawdzenia swoich umiejętności komunikacyjnych. Polega on na przygotowaniu, w ciągu 2-3 minut, krótkiego wystąpienia medialnego przez uczestnika wcielającego się w rolę dyplomaty danego państwa. To pozornie proste zadanie weryfikuje zdolności niezbędne podczas negocjacji czy w pracy dyplomaty.

Wszelkie szczegóły związane z III Festiwalem Dyplomatycznym – odnośnie idei, celów i organizatorów – znaleźć można na oficjalnej stronie Festiwalu, pod adresem www.festiwal.kssm.pl.