Aktualności

Nowości Biblioteki Sztuki – maj 2012

    1. Wilhelm Brasse. Fotograf 3444 Auschwitz 1940-1945. Red. Maria Anna Potocka. Kraków – Berlin: MOCAK – Revolver Publishing by VVV 2011

Ten rozdział w dziejach ludzkości i fotografii należy do tragicznych i na pewno nie powinien się powtórzyć. Opowiada o nim naoczny świadek – Wilhelm Brasse, fotograf obozu KL Auschwitz – w rozmowie z Marią Anną Potocką. Polak z Żywca, o austriackich korzeniach, który szczęśliwym zbiegiem okoliczności w obozie dostał taki rodzaj pracy, który pozwolił mu przeżyć. By zaświadczyć. Wilhelm Brasse mówi w prosty i zrozumiały sposób o czasach niezrozumiałych. O obozie i fotografii. Niezwykły dokument.


    2. Eva & Adele. Artysta = dzieło sztuki. Teksty: Anna Grodzka i in. Kraków: MOCAK 2012

Performans, zjawisko, żywy przedmiot artystyczny – to niektóre z określeń odnoszące się do pary niemieckich artystek Eve & Adele, które poprzez własną kreację kreują pewne postawy, zwracają uwagę na istotne problemy. Maria Anna Potocka w eseju Artlife, otwierającym katalog, wyliczyła ich osiem: płeć, tożsamość, życie, sztuka, autentyczność, maska, relacja, twórczość.
Temu tekstowi towarzyszy jeszcze 7 innych, odnoszących się do postaci Eve & Adele i prezentowanej przez nie sztuki. Wypowiadają się też same artystki. Katalog towarzyszy kończącej się właśnie w MOCAK-u wystawie pod tym samym tytułem. Oswaja ze sztuką w przestrzeni ulicznej.


    3. Hand made by PO KL. Wywiady: Maja Ruszkowska-Mazerant, Agnieszka Gernard. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym 2011

Ten album to efekt projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Uczestnikami szkoleń i warsztatów byli projektanci mody, akcesoriów, rękodzielnicy i twórcy ludowi. Finalnymi osiągnięciami były podniesienie własnych kwalifikacji, wzajemne inspiracje, zakładanie własnych firm, ale przede wszystkim wykonanie gadżetu reklamującego Europejski Fundusz Społeczny. Powstały bardzo ciekawe prace, które prezentuje to wydawnictwo.


Wszystkie nowości Bibliotekai Sztuki – maj 2012:

1. Hand made by PO KL. Wywiady: Maja Ruszkowska-Mazerant, Agnieszka Gernard. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym 2011.
2. Historia w sztuce. Red. Maria Anna Potocka. Kraków: MOCAK 2011.
3. Bujnowski Jan, Idący. Linoryty. Kraków: ArtiDoTuum Gallery Café 2005.
4. Korusiewicz Andrzej Władysław, Panowie na Krzeszowicach. Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwo Słowaków w Polsce 2005.
5. Korusiewicz Andrzej Władysław, Cesarski i Królewski Namiestnik. Życie i działalność polityczna Andrzeja hrabiego Potockiego. Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwo Słowaków w Polsce 2008.
6. Kuczara Robert, Latawiec Bogusław A., Rzecz o pszczole i pszczelarzach. Monografia historyczno-przyrodniczo-ekologiczna napisana w 100. rocznicę powstania pierwszej związkowej organizacji pszczelarskiej na Ziemi Krzeszowickiej. Krzeszowice: Koło Pszczelarz „Barć” w Krzeszowicach 2007.
7. Wyżga Mateusz, W tej pięknej ziemi. Gmina Zielonki od średniowiecza do czasów współczesnych. Zielonki: Urząd Gminy Zielonki 2009.
8. Edward Dwurnik. Bitwy pod Grunwaldem Tekst: Jerzy T. Petrus i in. Kraków: MOCAK 2010.
9. Eva & Adele. Artysta = dzieło sztuki. Teksty: Anna Grodzka i in. Kraków: MOCAK 2012.
10. Akcjonizm wiedeński przeciwny biegun społeczeństwa. Prace z kolekcji Essla (Austria). Teksty: Günter Brus, Otto Muehl, Herman Nitsch, Rudolf Schwarzkogler i in. Kraków: MOCAK 2011.
11. Babskie specjały Koła Gospodyń Wiejskich Wieliczka. Wstęp: Artur Kozioł. Wieliczka: Miasto i Gmina Wieliczka 2011.
12. Bourriaud Nicolas, Estetyka relacyjna. Kraków: MOCAK 2012.
13. Bachorczyk Bogusław, Pocałuj mnie w pierścionek. Kraków: Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki 2011.
14. Cyran Zbigniew, Orkiestra dęta kopalni wapienia „Czatkowice”. 1958-2008. Wyd. 2. Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Słowaków w Polsce 2008.
15. Halina Mrożek. Między rzeźbą a modą. Tekst: Monika Kozioł, Delfina Piekarska. Kraków: MOCAK 2011.
16. Anna Okrasko. Sobota. Tekst: Anna Okrasko, Delfina Piekarska. Kraków: MOCAK 2011.
17. Parafia Matki Bożej Fatimskiej na krakowskim Ludwinowie. Tekst: Adam Gacek, Stanisław Węc. Kraków: WIP „@lesander” 2004.
18. Wilhelm Brasse. Fotograf 3444 Auschwitz 1940-1945. Red. Maria Anna Potocka. Kraków – Berlin: MOCAK – Revolver Publishing by VVV 2011.
19. Piekarska Delfina, Lynn Hershman Leeson. Ja jako Roberta. Kraków: MOCAK 2012.
20. Komiks. Legendy miejskie. Tekst: Monika Kozioł. Kraków: MOCAK 2012.
21. Niemiec Marcin, Niemiec Jolanta, Cianowice. Monografia historyczna. Cianowice: Agencja Reklamowo-Wydawnicza „Ostoja” 2011.
22. Nackiewicz Andrzej, Ziemia Krzeszowicka na starych kartach pocztowych. Krzeszowice: Zarząd Miejski w Krzeszowicach oraz Firma Handlowa Jago Spółka Akcyjna 2006.