Aktualności

„Zespołowe budowanie planów rozwoju instytucji kultury” – relacja ze szkolenia

26 kwietnia 2012 roku odbyło się w Małopolskim Instytucie Kultury szkolenie poświęcone planowaniu strategicznemu pt. „Zespołowe budowanie planów rozwoju instytucji kultury. Myślimy strategicznie.”

W czasie szkolenia mówiliśmy się między innymi o tym, w jaki sposób można opracowywać kilkuletnie plany rozwoju instytucji kultury, jakie dane powinny się tam znaleźć oraz na czym polegają główne etapy planowania strategicznego. Uczestnicy spotkania mieli również możliwość przećwiczenia wybranych narzędzi do analizy potencjału instytucji oraz jej otoczenia.

W szkoleniu wzięli udział dyrektorzy i pracownicy domów kultury, bibliotek oraz organizacji pozarządowych z Województwa Małopolskiego i Wielkopolskiego. Spotkanie prowadzili Anna Miodyńska i Sebastian Wacięga.