Bez kategorii

Otwarcie wystawy "Jaw Dikh"

Muzeum Okręgowe w Tarnowie zaprasza 16 kwietnia o godz. 18.00 na otwarcie wystawy pt. „Jaw Dikh”, które odbędzie się w tarnowskim Muzeum Etnograficznym.

„Jaw Dikh” (w języku romskim – „Chodź zobacz”) to wystawa prezentująca twórczość plastyczną artystów pochodzenia romskiego będąca rezultatem projektu „Romani Art. – International Dilaog”, czyli pleneru malarskiego, który odbył się w ubr. w Czarnej Górze na Spiszu. Projekt ten miał na celu skonfrontowanie artystów pochodzenia romskiego z kilku krajów europejskich, różniących się sytuacją ekonomiczną, polityczną i relacjami społecznymi. Ta konfrontacja twórców z Francji, Hiszpanii, Albanii i Polski dała rezultat niezwykły – twórczą różnorodność, a jednak głęboko naznaczoną romskim charakterem.

Romska wystawa plastyczna w tarnowskim muzeum, które pierwsze w świecie zorganizowało stałą ekspozycję etnograficzną o  historii i kulturze Romów, ma symboliczny wymiar. Kiedy przed kilkudziesięciu laty twórca ekspozycji, znany cyganolog Adam Bartosz gromadził eksponaty na wystawę, skonstatował jak niewiele zachowało się dorobku kultury materialnej tego wędrującego narodu. Dziś kulturę Romów wzbogaca twórczość artystów osiadłych w wielu krajach świata, którzy wszakże nie oderwali się do swych etnicznych korzeni.