Aktualności

Zespołowe budowanie planów rozwoju instytucji/organizacji kultury. Myślimy strategicznie…

 
Data: 26.04.2012,
godz. 10.00 – 16.00,
Szkolenie: Zespołowe budowanie planów rozwoju instytucji/organizacji kultury. Myślimy strategicznie…
Cykl: Planowanie, wizerunek, partycypacja

Coraz więcej instytucji kultury, również o zasięgu lokalnym, czyli domów i ośrodków kultury, bibliotek oraz organizacji pozarządowych, decyduje się na tworzenie długofalowych planów rozwoju. Różne są tego powody: od „wymuszenia” takiego dokumentu przez organizatora, czyli jednostkę samorządu terytorialnego, po potrzebę posiadania narzędzia poprawiającego jakość pracy zespołu. Plany rozwoju, zwane także strategiami rozwoju, są w lokalnych instytucjach kultury opracowywane na różne sposoby:

 • przez wynajęte instytucje zewnętrzne, co wiąże się ze sporymi kosztami,
 • odgórnie, czyli przez kadrę zarządzającą organizacją,
 • partycypacyjnie, czyli z udziałem (w miarę możliwości) wszystkich pracowników.

Na naszych szkoleniach proponujemy pracę nad planem rozwoju tą ostatnią metodą.

Dlaczego warto włączać pracowników do planowania strategicznego?
Planowanie metodą partycypacyjną:

 • pozwala lepiej wykorzystać doświadczenia i pomysły pracowników w dyskusji nad możliwościami rozwoju organizacji,
 • udział zespołu w planowaniu strategicznym zwiększa odpowiedzialność za wyłonione cele i terminy realizacji, a tym samym szansę realizacji planu,
 • poprawia komunikację w zespole.

Co daje długofalowy plan rozwoju organizacji?

 • możliwość szybszego reagowania na zmieniające się otoczenie,
 • jasno określone zadania i metody ich wykonywania,
 • możliwość przewidywania problemów i minimalizowania ryzyka popełniania błędów.

Podczas warsztatów:

 • poznamy główne etapy procesu tworzenia planu rozwoju,
 • nauczymy się stosować niektóre narzędzia partycypacyjne,
 • zidentyfikujemy główne korzyści i problemy związane z tworzeniem długofalowych planów rozwoju organizacji.

Szkolenie poprowadzą:
Anna Miodyńska, Małopolski Instytut Kultury – trenerka Centrum Aktywności Lokalnej, mediatorka i animatorka społeczna.
Sebastian Wacięga, Małopolski Instytut Kultury – z wykształcenia ekonomista i europeista, współpracownik ośrodków kultury w zakresie planowania strategicznego.

CENA
Koszt udziału w 6-godzinnym szkoleniu wynosi 100 PLN od uczestnika.
Dla każdej następnej osoby z instytucji/organizacji oraz dla każdego, kto zdecyduje się na udział w całym cyklu szkoleń80 PLN.
Minimalna liczba uczestników jednego spotkania – 10 osób, maksymalna – 20 osób.

SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA!
Prosimy o przesyłanie Formularzy zgłoszeniowych najpóźniej na adres: miodynska@mik.krakow.pl.

Opłaty za uczestnictwo można uiszczać przelewem na konto MIK nr konta:
17 1060 0076 0000 3210 0016 2355 ( z podaniem tytułu warsztatu)
przed zajęciami lub po – na podstawie wystawianej przez organizatora faktury.