Aktualności

MIK poleca: „Tydzień z Internetem 2012”

Województwo Małopolskie realizuje projekt pn. „Tydzień z Internetem 2012”, którego celem jest zachęcenie jak największej liczby osób do poznania możliwości, jakie daje Internet. W ramach tej inicjatywy zostaną zorganizowane cztery międzypokoleniowe spotkania dla małopolskich rodzin pn. „Zasadź drzewo w Internecie”, w trakcie których stworzone zostaną drzewa genealogiczne za pomocą narzędzi internetowych. W każdym spotkaniu uczestniczyć będzie 10 drużyn, składających się z trzech osób w różnym wieku, tj.: babcia/dziadek, córka/syn, wnuczka/wnuk. Spotkania odbędą się w dniach 28 i 30 marca 2012 roku, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie, przy ul. Racławickiej 56.

„Tydzień z Internetem” to ogólnoeuropejska kampania. Koordynatorem polskiej edycji jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego a hasłem przewodnim „aktywność osób starszych i solidarność międzypokoleniowa”. W ubiegłym roku w „Tydzień z Internetem” włączyło się ponad 112 tysięcy osób z blisko 30 krajów, w tym niemal 7 tysięcy z Polski. Przedsięwzięciu patronuje Koalicja Cyfrowego Włączenia Generacji 50+ „Dojrz@łość w sieci”, działająca na rzecz zachęcenia osób starszych do aktywnego korzystania z Internetu.

Kampania „Tydzień z Internetem 2012” wpisuje się w działania Województwa Małopolskiego, które dostrzegając wpływ sektora zaawansowanych technologii na rozwój gospodarczy i społeczny, kładą nacisk na niwelowanie barier w dostępie do Internetu oraz technik informacyjnych. Najczęściej wskazywanym powodem nie posiadania dostępu do Internetu w domu jest brak potrzeby korzystania z Internetu. Aby zmienić tę sytuację należy wykreować potrzebę korzystania z Internetu, pokazując jakie korzyści niesie ze sobą dostęp do tego medium.

Nie bez znaczenia jest fakt, iż Decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady z 14 września 2011 r. rok 2012 został ogłoszony Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Podejmowane działania zarówno na szczeblu europejskim, krajowym jak i lokalnym powinny podnieść świadomość na temat problemów starzejącej się Europy, podkreślić wkład społeczny osób starszych, stworzyć możliwości wspierania solidarności, współpracy i zrozumienia między pokoleniami oraz promować udział młodzieży i osób starszych we wspólnych inicjatywach.

Zarejestruj się na wydarzenie www.tydzienzinternetem.malopolskie.pl