Aktualności

Nowości Biblioteki Sztuki na bis – marzec 2012

    1. Socjologia wizualna w praktyce. Plakat jako narzędzie propagandy wojennej. Red. Tomasz Ferenc i in. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2011

Plakat jako jeden ze środków oddziaływania propagandowego został przez autorów tej książki wnikliwie przeanalizowany pod kątem estetycznym, psychologicznym i socjologicznym. Autorzy artykułów objęli badaniami plakaty radzieckie z okresu porewolucyjnego, polskie czasu wojny polsko-sowieckiej 1920 roku, hiszpańskie dotyczące wojny domowej 1936 roku, polskie, radzieckie i amerykańskie z drugiej wojny światowej i polskie z okresu nasilonej propagandy komunistycznej w latach 1945–1956. Problemowe spojrzenie na plakat wojenny prezentują dwa ostatnie opracowania: Anny Matuchniak-Krasuskiej o estetyce i Eweliny Wejbert-Wąsiewicz o wizerunku kobiety w tej formie propagandy. Wszystkie teksty sytuują się w kontekście rozważań nauki zwanej socjologią wizualną. Publikacja zawiera bogaty, zreprodukowany w kolorze, materiał ilustracyjny.


    2.Nowoczesność kolekcji. Red. nauk. Tomasz F. de Rosset, Agnieszka Kluczewska-Wójcik, Katarzyna Lewandowska. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2010

Nie lada wyzwaniem stało się kolekcjonerstwo sztuki powstałej w drugiej połowie XX i tworzonej w XXI wieku. Dzieła artystów nie przybierają znanego z kategoryzacji na obraz czy rzeźbę kształtu. Myśl artystyczna wyraża się w instalacji, graffiti, land arcie, environments, czy przebywa w nieuchwytnej cyberprzestrzeni. Nie ma zatem formy dającej sie zamknąć w szafce, czy postawić na półce, czy też udostępnić w prosty, niewymagający sprzętu odtwarzającego sposób. Ulotne działania artystów, które ze względu na swą ideę są niepowtarzalne, bo dzieją się tu i teraz, często ze spontanicznym czy też zamierzonym udziałem publiczności, pozostawiają ślad w postaci nagrania video, filmu, scenariusza czy innej papierowej formy dokumentacji. Jak zatem kolekcjonować i następnie udostępniać sztukę współczesną? Czy kolekcja dzisiejszej sztuki to już tylko archiwum działań? Czy kolekcja to już kategoria artystyczna? Czy, jak sugeruje, opisując działanie artystyczne Grzegorza Sztwiertni w Bibliotece Głównej ASP w Krakowie, Janusz Antos, może nastał czas „biblioteki jako konfiguracji kolekcji”? Publikacja zawiera przykłady współczesnych, niebanalnych zbiorów, a dopełnieniem jej jest płyta DVD, z tekstem i ilustracjami do artykułów.


    3.Kurzej Michał, Siedemnastowieczne sztukaterie w Małopolsce. Kraków: DodoEditor 2012

Praca doktorska Michała Kurzeja z krakowskiego IHS UJ dotycząca małopolskich siedemnastowiecznych sztukaterii była podstawą tej monografii, która imponuje wiedzą, zachwyca ikonografią i intryguje dociekaniami autorstwa tych rzeźbiarsko-architektonicznych form. Detale, których często się nie dostrzega, albo dostrzega z trudem, bo trzeba zadrzeć głowę – tu na „otwarcie książki”.


Wszystkie nowości – marzec 2012:

1. Kurzej Michał, Siedemnastowieczne sztukaterie w Małopolsce. Kraków: DodoEditor 2012.
2. Dybel Paweł, Freud i Segal. O literaturze i sztuce. Zeszyt wydawniczy ASP w Gdańsku nr 03. Gdańsk: Wydawnictwo ASP w Gdańsku 2011.
3. Kachu profesor zwyczajny. Zeszyt Wydawniczy ASP w Gdańsku nr 02. Red. Krzysztof Gliszczyński. Gdańsk: Wydawnictwo ASP w Gdańsku 2010.
4. Nowoczesność kolekcji. Red. nauk. Tomasz F. de Rosset, Agnieszka Kluczewska-Wójcik, Katarzyna Lewandowska. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2010.
5. Łakomy Katarzyna, Wille miejskie Katowic. Katowice: Muzeum Śląskie 2011.
6. Piękno dotyku. Poznanie dotykowe w sztukach plastycznych. Teksty: Roberto Farroni, Joanna Knapik, Leszek Jodliński, Loretta Secchi. Katowice: Muzeum Śląskie 2011.
7. Socjologia wizualna w praktyce. Plakat jako narzędzie propagandy wojennej. Red. Tomasz Ferenc i in. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2011.
8. Wydział Rzeźby ASP Gdańsk. Katedra Rysunku: Rysunek przestrzeń realna – przestrzeń kreowana. Koncepcja Małgorzata Wiśniewska. Gdańsk: Wydawnictwo ASP 2011.
9. Kroh Magdalena, A guide to the Sącz Ethnographic Park. Nowy Sącz: The District Museum 2003.
10. Zbigniew Mil – malarstwo i rysunek. Wrocław: Muzeum Miejskie Wrocławia Oddział Muzeum Archeologiczne 2009.
11. Prawda w malarstwie. Red. prowadzący: Krzysztof Gliszczyński. Gdańsk: Wydział Malarstwa ASP w Gdańsku 2011.
12. Pracownia ceramiki artystycznej ASP w Gdańsku. Red. Teresa Klaman. Gdańsk: Wydawnictwo ASP w Gdańsku 2009.
13. Zapis pamięci. Franciszek Duszeńko (1925–2008), Zdzisław Pidek (1945–2006). Red. Halina Gajewska. Orońsko: Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku 2011.
14. Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego. Tom 19. Oprac. Jakub Adamski i in. Kraków: Wydawnictwo MCK 2011.