Aktualności

Spotkanie partnerów projektu „Wirtualne Muzea Małopolski”

7 marca odbyło się spotkanie partnerów projektu „Wirtualne Muzea Małopolski”, podczas którego prof. Jan Święch (przewodniczący Rady Ekspertów) zaprezentował kryteria doboru eksponatów rekomendowanych do digitalizacji, a Joanna Hajduk (MIK – Dynamika Ekspozycji) opowiedziała o koncepcji tworzonego portalu, którego misją będzie „prezentacja, interpretacja i udostępnianie wybranych eksponatów z kolekcji małopolskich muzeów, przy użyciu otwartych technologii, w celu angażowania użytkowników do budowania osobistych relacji z dziedzictwem kulturowym i kreacji nowych treści”.

Zapowiadając portal „Wirtualnych Muzeów Małopolski”, uchylamy rąbka tajemnicy – poza wizerunkami ponad 700 zdigitalizowanych muzealiów z kolekcji 35 zaangażowanych w projekt muzeów, na stronie znajdzie się m.in. 36 przekrojowych prezentacji tematycznych – we wspólnej przestrzeni zaistnieją obok siebie obiekty, których spotkanie w przestrzeni realnego muzeum byłoby niezwykle trudne czy wręcz niemożliwe.

Siłą prezentacji tworzonych przez wybitne osobowości, specjalistów w danych dziedzinach, będzie autorskie spojrzenie na eksponaty. Wydobycie często nieoczywistych powiązań i napięć, jakie rodzą się pomiędzy obiektami. Wśród autorów, którzy przyjęli nasze zaproszenie znajdują się m.in. Andrzej Stasiuk, Dariusz Czaja, ks. Adam Boniecki, Przemysław Piekarski.

W ramach portalu planowane jest również m.in. stworzenie 35 podstron muzeów, opracowanie ścieżek kompetencyjnych, a także oddanie pola aktywności użytkownikom, którzy dzięki funkcjonalnościom portalu będą mogli twórczo interpretować dziedzictwo Małopolski.

Partnerzy, którzy wzięli udział w spotkaniu mieli również okazję zobaczyć Regionalną Pracownię Digitalizacji, utworzoną w ramach projektu w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie, a także zobaczyć, jak przebiega proces skanowania 3D.
Pokaz był rodzajem preludium przed digitalizacją prowadzoną na miejscu w siedzibie każdego z partnerskich muzeów.

Serdecznie dziękujemy wszystkim partnerom za udział w spotkaniu!