Aktualności

MIK poleca: spotkanie promujące książkę „Siedemnastowieczne sztukaterie w Małopolsce”

28 lutego 2012, godz 18.00
Miejsce: Małopolski Instytut Kultury, ul. Karmelicka 27

Książka „Siedemnastowieczne sztukaterie Małopolski” – powstała na podstawie pracy doktorskiej, wyróżnionej nagrodą im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa – zawiera pierwsze syntetyczne omówienie dokonań sztukatorstwa w stuleciu jego największego rozkwitu, na terenie najrozleglejszej polskiej prowincji. Temat ten ukazano na tle dziejów światowego sztukatorstwa oraz jego uwarunkowań technologicznych. Publikacja zawiera omówienia twórczości najważniejszych artystów zaangażowanych w powstawanie sztukaterii – m.in. Jana Trevana, Jana Chrzciciela Falconiego, Baltazara Fontany – ale też wielu artystów wcześniej nieznanych.

Michał Kurzej (ur. 1981) – absolwent i pracownik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w badaniach nad polską sztuką w. xvii. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz książki „Jan Wolff. Monografia architekta w świetle analizy prefabrykowanych elementów dekoracji sztukatorskich”, wyd. DodoEditor, Kraków 2009.

Współorganizatorzy: Małopolski Instytut Kultury, studio wydawnicze DodoEditor