Aktualności

Z wyższej półki. Biblioteka Sztuki poleca książki na styczeń

    1. Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 1818. Tekst: Agnieszka
    Jankowska-Marzec. Kraków: Akademia Sztuk Pięknych 2011

ASP powstała w 1818 roku w ramach wydziału filozoficznego UJ i jest najstarszą w Polsce uczelnią artystyczną. Od 1880 roku działa w budynku specjalnie dla niej wzniesionym, przy placu Jana Matejki, w sercu Krakowa. Nic zatem dziwnego, że Kraków jest obecny w pracach profesorów i studentów akademii. Album prezentuje dzieła artystów, którzy przewinęli się przez jej mury, a ich prace przenikają się z architekturą miasta, jego miejscami niezwykłymi. W publikacji znakomite zdjęcia Krakowa wykonane przez Pawła Krzana zostały zestawione z obrazami, grafiką, fotografią, rzeźbą, instalacją, designem, multimedialnym obrazem i uratowanym dzięki pracom konserwatorskim zabytkiem, czyli z rodzajami twórczości, jakie są przedmiotem studiów na akademii. Tylko czas powstania wskazuje kierunek inspiracji.


    2. Mazur Adam, Historie fotografii w Polsce 1839–2009. Warszawa: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski; Kraków: Fundacja Sztuk Wizualnych 2009

Tytułowe historie (nie historia) fotografii w Polsce, choć tytuł wskazuje na ujęcie czasowe,
dotyczą różnego sposobu badania fotografii, nie tylko historycznego. Autor bierze pod uwagę również kontekst semiotyczny, socjologiczny i antropologiczny. Jak napisał we wstępie: „fotografie nie mówią, tylko przedstawiają, można analizować dyskursy je otaczające, badać przestrzeń znaków i znaczeń, która wokół zdjęć się rozciąga, bez której nie istnieją”. To badanie przedstawień w poszczególnych przedziałach czasowych z uwzględnieniem okoliczności społecznych, kulturowych, politycznych i technicznych zostało uzupełnione aneksami, na które składają się liczne zdjęcia odpowiednio dobrane do tematu.

    3. Monografia gminy Zabierzów. Red. nauk. Piotr Hapanowicz, Stanisław Piwowarski.
    Zabierzów 2009

Podróżni, którzy korzystają z lotniska w Balicach, są gośćmi gminy Zabierzów. Podobnie jak turyści wspinający się na liczne skałki ze Skałą Kmity włącznie czy spacerujący po pełnych uroku dolinkach: Bolechowskiej, Kobylańskiej, Kluczwody i Będkowskiej. Gmina Zabierzów to także zabytki – kościoły, dwory, pałace, spichrze, dawne wiejskie chaty. To tu znajduje się jeden z najstarszych wiejskich kościołów w Małopolsce – świątynia pw. Wszystkich Świętych w Rudawie czy neoklasycystyczny dwór księcia Dominika Radziwiłła w Aleksandrowicach. Do zapoznania się z jej historią, budową geologiczną, fauną, florą i pamiątkami zapraszają autorzy popularnonaukowej monografii, członkowie Towarzystwa Pro Museo, które działa przy Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, co gwarantuje fachowe i rzetelne opracowanie. No i te zdjęcia!


Pozostałe nowości Biblioteki Sztuki:
1. MW MMX. Wydział malarstwa 2010, Tekst: Adam Organisty. Kraków: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (2011).
2. My i Oni. Zawiła historia odmienności (Katalog wystawy). Autorzy tekstów: Karolina Grodziska i 6 in. Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury 2011.
3. Studia Romologica. Red. nacz. Adam Bartosz. Nr 3/2010. Tarnów: Muzeum Okręgowe w Tarnowie 2010.
4. Stefan Gałkowski. Red. Małgorzata Buczek-Śledzińska. Kraków: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 2010.
5. An alphabetical Greenaway. Tekst: Peter Greenaway. Gdańsk: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku (2010).
6. Lurka Bartłomiej, Bartłomiej Lurka. Kraków: Fundacja Sztuk Wizualnych 2011.
7. Kaczorowski Karol, Keikoku. Kraków: Fundacja Sztuk Wizualnych 2011.
8. Wilam Yulka, Zapomniałam, gdzie to było. Kraków: Fundacja Sztuk Wizualnych
2011.
9. Liboska Tomasz, Jędrzejowski Michał, Don’t mess with Texas. Kraków: Fundacja Sztuk Wizualnych 2011.
10. Zbierski Piotr, Voice On. Kraków: Fundacja Sztuk Wizualnych 2011.
11. Skoczek Anna, Parafie Ziemi Brzeskiej. Bochnia: Prowincjonalna Oficyna
Wydawnicza 2009.
12. Roosendaal Frank, Moving people. People who move me… Ludzie w ruchu. Ludzie,którzy mnie poruszają… Tarnów: Muzeum Okręgowe w Tarnowie 2011.
13. Rajkowska Joanna, Cichocki Sebastian, Psy z Űskűdar. Kraków: Fundacja Sztuk Wizualnych 2011.
14. Rewers Ewa, Miasto – twórczość. Wykłady krakowskie. Kraków: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki 2010.
15. From Gdansk to Istanbul. Artists linked with the Faculty of Painting at the Academy of
Fine Arts in Gdansk.
Red. Anna Królikiewicz. Gdańsk: Akademia Sztuk Pięknych w
Gdańsku (2010).
16. W stronę nowej wielokulturowości. Red. Robert Kusek, Joanna Sanetra-Szeliga. Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury 2010.
17. Czchowskie jubileusze. 800 lat Czchowa. 700. rocznica urodzin króla Kazimierza Wielkiego. Tekst: Marek Chudoba i in. Czchów: Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie 2010.
18. Mieszko Tylka. Rzeźba artystyczna metafora. Tekst: Paweł Pencakowski. Kraków: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki 2011.
19. Młode malarstwo w Gdańsku. Dyplomy 2010. Zofia Błażko, Joanna Budzyńska, Ada Dobrzelecka, Justyna Dziechciarska, Katarzyna Łygońska, Aleksandra Prusinowska, Adam Przybysz, Bogumił Roszak, Karolina Schiffers, Eliza Starczycka, Marcin Zawicki. Red. katalogu: Krzysztof Gliszczyński. Gdańsk: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku (2010).
20. Pieśni ludu krakowskiego. Krakowiacy Wschodni. Zebrali i zapisali: Aleksandra i Michał Pastuchowie. Tarnów: Muzeum Okręgowe w Tarnowie 2007.
21. Patočka Jan, Kim są Czesi? Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury 2010.
22. Polowanie na awangardę. Zakazana sztuka Trzeciej Rzeszy (Katalog wystawy). Red. prowadzący Marzena Daszewska. Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury 2011.
23. Pomarańczowa Alternatywa – happeningiem w komunizm (Katalog wystawy).Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury 2011.
24. Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Tom 18/2009. Kraków: Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Zarząd Główny 2010.
25. Szot Stefan, Iwkowskie kuseryje. Iwkowa: Gminna Biblioteka Publiczna w Iwkowej 2008.
26. Gąsienica Makowski Andrzej, Na pyrci zywobycio. Zakopane; Kraków: Wydawnictwo Kolorowe 2008.
27. Szlak dziedzictwa kulturowego Podtatrza. Red. Bożena Pietras-Goc. Kraków: Małopolskie Towarzystwo Doradcze 2009.