Aktualności

Chłopska Szkoła Biznesu podczas Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości

15 listopada 2011 roku w siedzibie Małopolskiego Instytutu Kultury odbyła się
rozgrywka „Chłopskiej Szkoły Biznesu” – gry inspirowanej historią XVIII-wiecznego ośrodka
andrychowskiego. Wśród 13 uczestników rozgrywki znaleźli się studenci, nauczyciele, przedsiębiorcy i osoby niezatrudnione.
Po krótkim wprowadzeniu historycznym uczestnicy zostali podzieleni na 2-osobowe spółki z udziałem XVIII-wiecznych tkaczy, piekarzy i kowali produkujących płótna, chleby i bryki. Ich zadaniem było pomnażanie majątków prowadzonych przedsiębiorstw poprzez umiejętny handel na jarmarku andrychowskim z innymi graczami oraz organizowanie wypraw handlowych do widniejących na planszy (mapie Europy) miast, takich jak Kraków, Lwów, Stambuł, Moskwa czy Barcelona. Wszystkie przedsiębiorstwa biorące udział w rozgrywce utrzymały się na rynku. Najlepsze wyniki w działalności gospodarczej osiągnęła spółka nauczycieli przedsiębiorczości.
16 listopada 2001 roku zostały zrealizowane również warsztaty „Chłopskiej Szkoły Biznesu” dla doktorantów i studentów na zaproszenie Centrum Transferu Technologii – Politechnika Krakowska w ramach projektu „3xP: Pomysł – Potencjał – Przedsiębiorca”. Przeprowadzone zostały dwie rozgrywki: pierwsza w wariancie podstawowym oraz druga w wariancie zaawansowanym. W tym ostatnim uczestnicy nie tylko rozwijali umiejętności handlowe i negocjacyjne, ale również zatrudniali pomocników, którzy podnosili wyniki spółek między innymi poprzez wzrost wydajności pracy oraz zwiększanie marży handlowej spółek. Podczas warsztatów zostały również szczegółowo omówione i przedyskutowane czynniki, które wpłynęły na gospodarczy sukces tkaczy i kupców z XVIII-wiecznego ośrodka andrychowskiego.

Warsztaty prowadzili Piotr Idziak i Sebastian Wacięga.