Aktualności

Relacja z bolońskiej konferencji podsumowującej projekt „Aqueduct”

W dniach 26-29 października 2011 r., w Bolonii, odbyła się finałowa konferencja projektu „Aqueduct. Nabywanie kluczowych kompetencji poprzez edukację na rzecz dziedzictwa kulturowego”. Podczas dwóch lat intensywnej pracy, partnerzy – europejskie instytucje pedagogiczno-edukacyjne oraz instytucje kultury, w tym Małopolski Instytut Kultury – dokonali analizy sektora oświaty poszczególnych państw w zakresie edukacji zorientowanej na kluczowe kompetencje, przygotowali i przeprowadzili (w tandemach szkoła + instytucja dziedzictwa kulturowego) projekty pilotażowe, zgromadzili kilkadziesiąt przykładów dobrych praktyk z całej Europy, opracowali podręcznik, w którym znalazły się informacje dotyczące: metodologii projektu „Aqueduct”, charakterystyka edukacji na rzecz dziedzictwa kulturowego, edukacji rozwijającej kluczowe kompetencje, narzędzia oraz przykłady projektów pilotażowych i dobrych praktyk*.

Konferencja w Bolonii, zorganizowana przez Istituto Beni Artistici Culturali e Naturali Regione Emilia-Romagna, jednego z partnerów „Aqueductu”, była nie tylko okazją do zaprezentowania efektów projektu i przekonania jej uczestników do edukacji na rzecz dziedzictwa kulturowego rozwijającej kluczowe kompetencje, ale umożliwiła również nawiązanie kontaktów, zapoznanie się z filozofią i metodologią pracy poszczególnych instytucji europejskich.

Gośćmi konferencji byli nauczyciele i przedstawiciele instytucji działających w obszarze dziedzictwa kulturowego. Prezentacje, dyskusje panelowe, warsztaty, miały przekonać nauczycieli do korzystania z metod wypracowanych w ramach projektu „Aqueduct”. Pierwszego dnia, podczas czterech równoległych warsztatów, prowadzonych w językach angielskim i włoskim, nauczyciele i pracownicy instytucji kultury odpowiedzialni za realizację projektów pilotażowych i dobrych praktyk, mieli okazję do bezpośredniej dyskusji. Warsztaty poprowadzone w MAMbo (Bologna Modern Art Museum) miały w praktyce udowodnić wartość edukacyjną i kulturową metodologii wypracowanej w „Aquedukcie”. Ostatni dzień konferencji, poświęcony głównie ewaluacji, był okazją do zastanowienia się nad możliwościami wykorzystania tych metod we własnym środowisku.

Pomimo świadomości ograniczeń wynikających ze sposobu funkcjonowania systemów edukacyjnych poszczególnych państw, uczestnicy konferencji wyrażali głębokie przekonanie, że należy promować i rozpowszechniać metody pracy rozwijające kluczowe kompetencje w kontekście dziedzictwa i rozwijać formy współpracy pomiędzy instytucjami kultury i szkołami. Zgodnie z głównymi celami i zadaniami projektu, jakimi są: ułatwienie uczniom nabywania kompetencji w szkołach poprzez edukację na rzecz dziedzictwa w ramach systemu Uczenie się przez całe życie, budowanie umiejętności nauczycieli w zakresie edukacji zorientowanej na nabywanie kompetencji w kontekście dziedzictwa, projekt ma także na celu wyprowadzenie Uczenia się przez całe życie poza klasę szkolną i zaangażowanie w proces edukacji osób i instytucji działających w obszarach kultury i dziedzictwa, wywodzących się z lokalnych czy regionalnych społeczności. Zakłada to szersze włączenie się społeczeństwa (sieć społeczna, obywatelska, kulturalna) w procesy nauczania i przyczynia się do społecznej spójności, aktywnego obywatelstwa i dialogu międzykulturowego.

*Podręcznik będzie można pobrać lub przeczytać on-line w formacie pdf, w języku polskim i w językach partnerów projektu, na stronie internetowej „Aqueductu”.