Aktualności

MIK przygotował nową ofertę dla małopolskich skansenów

12 października odbyła się prezentacja założeń promocji przedsięwzięć muzealnych pn. Skansenova, opracowanych przez Małopolski Instytut Kultury.

Spotkanie dyrektorów sześciu małopolskich skansenów oraz oddziałów wojewódzkich instytucji kultury sprawujących opiekę nad obiektami architektury drewnianej in situ związane było z projektem Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWM. Projekt ten zakłada opracowanie wspólnej dla tych instytucji strategii zarządzania i promocji działań kulturalno-edukacyjnych.

Na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego, zespół MIK-u przedstawił swoje propozycje w zakresie zmian w ofercie edukacyjnej skansenów, działań promujących oraz współpracy przy organizacji Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego w 2012 roku.
Obecnie trwa proces podejmowania decyzji, które z zaproponowanych koncepcji będą możliwe do zrealizowania.