Aktualności

Finał konkursu edukacyjnego „Pociąg do Biznesu”

19 października 2011 r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie odbył się finał konkursu edukacyjnego „Pociąg do biznesu”. Konkurs został zrealizowany w ramach III Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery (17-23 października), przebiegającego pod hasłem „Poradnictwo kariery dla każdego ucznia!”. Małopolski Instytut Kultury – wydawca gry ekonomicznej „Chłopska Szkoła Biznesu” – był partnerem Wojewódzkiego Urzędu Pracy przy organizacji konkursu.
W konkursie wzięły udział grupy z 20 szkół gimnazjalnych i 11 klas/drużyn ponadgimnazjalnych. Uczniowie uczestniczący w konkursie wykazywali się zdobytą wcześniej wiedzą na temat poradnictwa zawodowego, odpowiadając na pytania dotyczące historii rozkwitu i upadku chłopskiej przedsiębiorczości w historycznym ośrodku andrychowskim.
Zwycięzcą w konkursie „Pociąg do biznesu” została klasa III TE pod opieką Bogusława Buczka z Powiatowego Zespołu nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu. Gratulujemy! Główną nagrodą dla zwycięzców konkursu były rozgrywki „Chłopskiej Szkoły Biznesu” prowadzone przez Sebastiana Wacięgę i Katarzynę Dzigańską z MIK-u oraz Beatę Słowik z WUP-u. W ramach finału odbyły się również warsztaty dla nauczycieli, pt. „Wspieraj uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych!”.