Aktualności

MIK w międzynarodowym projekcie szkolącym wolontariuszy

Teatr Łaźnia Nowa zaprosił MIK do współpracy przy realizacji projektu „Opracowanie i wdrożenie programu szkoleń wolontariuszy z zakresu zarządzania kulturą na podstawie wymiany doświadczeń członków sieci Trans Europe Halles”.

Od listopada bieżącego roku regularnie będą odbywać się szkolenia dla wolontariuszy pracujących w małopolskich i zagranicznych instytucjach kultury, których merytoryczna zawartość zostanie opracowana przez ekspertów związanych z siecią Trans Europe Halles i przedstawicieli instytucji współpracujących. Oprócz warsztatów zaplanowana jest również wymiana wolontariuszy, publikacja książki o wolontariacie, sympozjum dla pracowników ośrodków kulturalnych i prezentacje projektów realizowanych przez wybrane osoby uczestniczące w szkoleniach.

Pierwsze spotkanie przedstawicieli instytucji partnerskich odbędzie się w dniach 13-15 października 2011.

Przedsięwzięcie wykorzystuje potencjał dawany przez przynależność do sieci współpracy. Swoboda wymiany myśli, doświadczeń i pomysłów to idealna baza do rozbudowywania własnej misji edukacyjnej i artystycznej, a także możliwość tworzenia innowacyjnych dróg współdziałania.

Projekt realizowany jest w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.