Aktualności

Szlak Dolinek Podkrakowskich

Malownicze, ukryte wśród wapiennych skał doliny położone na terenie powiatu krakowskiego nie są powszechnie znane krakowianom. Może z wyjątkiem Doliny Prądnika na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego. O ich walorach dowiadujemy się ze stron internetowych urzędów gmin oraz rozmaitych portali turystycznych

Gdyby jednak zaprezentować Dolinki Podkrakowskie jako zintegrowany szlak turystyczny – z pewnością przyciągnęłyby o wiele więcej turystów. 14 września 2011 r. w Krzeszowicach, na spotkaniu z przedstawicielami urzędów czterech podkrakowskich gmin, rozmawialiśmy o możliwości stworzenia nowoczesnego portalu informującego o zasobach dolinek i związanych z nimi ofercie edukacyjnej, usługach i transporcie. Pomysł przyjęto bardzo przychylnie i – o ile wyłoniony zostanie koordynator tego przedsięwzięcia – koalicja jednostek samorządów terytorialnych, Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego oraz MIK ma szanse na realizację tego przedsięwzięcia.