Aktualności

Nowości Biblioteki Sztuki – wrzesień 2011

1. Chmielewska Paulina, Giesche Fabryka Porcelany 1923-1945. Katowice: Muzeum
Śląskie w Katowicach 2011

„Niczego mi proszę pana / Tak nie żal jak porcelany”, pisał Czesław Miłosz w Piosence o porcelanie. Ten wiersz przychodzi na myśl przy czytaniu i oglądaniu monografii fabryki porcelany Giesche. Zamknięta historia „białego przemysłu” w „czarnym zagłębiu” manufaktury, która narodziła się z potrzeby… elektryfikacji. O tych początkach, rozkwicie i końcu firmy z sygnaturą „Giesche”, ludziach z nią związanych, procesie produkcji, wyrobach i samym koncernie Giesche traktuje tekst Pauliny Chmielewskiej. Autorka zadbała też o bogatą ikonografię przedmiotów, które ocalały i po których zostały tylko fotografie i… żal. Wielkiej urody edytorskiej wydawnictwo Muzeum Śląskiego w Katowicach.

2. Mahler Zdenek, Fuka Vladimir, Nowy Jork. Kraków: Bona 2011
Jak różna może być opowieść o mieście udowodnili w książce Nowy Jork dwaj czescy artyści: Zdenek Mahler, pisarz, dramaturg, pedagog, i Vladimir Fuka, malarz, grafik, ilustrator.
Nie jest to opowieść aktualna, gdyż dotyczy lat 60., w których to, nieżyjący już dziś, Fuka podróżował po mieście swoich marzeń. Stworzył dowcipną, rysunkową opowieść, którą równie błyskotliwie słowami dopowiedział Mahler. Wydana jako prezent na gwiazdkę w 1964 roku nie dotarła do szerokiego grona czytelników. Po wyjeździe na stałe Vladimira Fuki do USA, została, w imię „słusznie podjętej” decyzji partyjnej, przeznaczona na przemiał. Dopiero Mahler, w 2008 roku, wznowił książkę w praskiej oficynie Albatros, dysponując jedynym, uratowanym ze skonfiskowanego przez władze komunistyczne nakładu, egzemplarzem. Uśmiech dwóch czeskich artystów nadal bawi odwiedzających w ten nietypowy sposób Nowy Jork.

3. Klimas Małgorzata, Lesiak-Przybył Bożena, Sokół Anna, Wielki Kraków. Rozszerzenie granic miasta w latach 1910-1915. Wybrane materiały ze zbiorów Archiwum Państwowego w Krakowie. Cz.1. Kraków: Archiwum Państwowe w Krakowie 2010. + Cz. 2: zawierająca 4 plany

Minęło ponad 100 lat odkąd prezydent Juliusz Leo podjął się realizacji planu rozbudowy Krakowa. Przygotowania trwały 8 lat, a pierwszym krokiem było przyłączenie gmin podmiejskich: Dębnik, Grzegórzek, Krowodrzy, Zwierzyńca, obu Prądników, Zakrzówka z Kapelanką, Czarnej Wsi. Sprawy formalne związane z nowym przypisaniem gruntów, budowa nowych dróg, likwidacja kolei cyrkumwalacyjnej i wytyczanie ulic – to kolejne etapy prac, które doprowadziły do wybudowania wielu domów i gmachów, do powstania Wielkiego Krakowa.
Pierwsza część publikacji to opisane starannie zdjęcia, dokumenty i plany związane z działaniami przy tym wielkim przedsięwzięciu. Część druga to reprinty: planu Krakowa z 1916 roku oraz trzech planów położenia 17 gmin okalających miasto Kraków. Wszystko ze zbiorów Archiwum Państwowego w Krakowie.

Serdecznie zapraszamy do korzystania ze specjalistycznego księgozbioru Biblioteki Sztuki, który zawiera już ponad 25 tys. książek poświęconych sztukom plastycznym:

  • jako jedyni w Krakowie wypożyczamy albumy o sztuce,
  • nasi Czytelnicy mają swobodny dostęp do półek z książkami,
  • trzymamy rękę na pulsie – co miesiąc kupujemy nowości wydawnicze,
  • słuchamy naszych Czytelników – mogą dodawać własne propozycje do naszej listy zakupów,
  • posiadamy bogaty zbiór cracovianów i publikacji dotyczących dziedzictwa kulturowego Małopolski – do wypożyczania,
  • biblioteka jest otwarta również w soboty.