Aktualności

Publikacja „Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju. Zarządzanie strategiczne instytucją kultury”

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją „Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju. Zarządzanie strategiczne instytucją kultury”.

Książka została wydana przez Małopolski Instytut Kultury w ramach projektu Biblioteki w społeczeństwie wiedzy – strategie dla przyszłości koordynowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Redaktorem merytorycznym publikacji jest Martyna Śliwa, autorami są, między innymi, prof. Marek Krajewski, prof. Jan Hartman oraz dyrektorzy uznanych i cenionych instytucji kultury: Antoni Bartosz, Ewa Gołębiowska, Marek Sztark, Mariusz Wróbel, Andrzej Tyws.

„Zebrane w niniejszej publikacji artykuły są poświęcone praktyce zarządzania strategicznego w instytucjach kultury w Polsce. Większość zamieszczonych w podręczniku tekstów została napisana przez praktyków zarządzania – osoby oficjalnie zajmujące stanowiska strategów organizacyjnych. Jakie sukcesy odnoszą i na jakie problemy napotykają w swoim codziennym «strategizowaniu»? W jaki sposób udaje im się efektywnie kierować organizacjami działającymi w trudnym do racjonalnego analizowania i stale zmieniającym się środowisku sektora kultury w Polsce? Jak radzą sobie z rozwijaniem potencjału – przede wszystkim w odniesieniu do swoich pracowników – wewnątrz kierowanych przez siebie instytucji kultury? Mamy nadzieję, że ich refleksje przyczynią się nie tylko do pogłębienia wiedzy o zarządzaniu strategicznym w organizacjach kultury, lecz także do polepszenia praktyk i procesów strategicznych w instytucjach kultury w Polsce”, pisze Martyna Śliwa, redaktor merytoryczny książki.

Publikacja jest jednym z elementów projektu Biblioteki w społeczeństwie wiedzy – strategie dla przyszłości. Najważniejsze jednak było wypracowanie strategii rozwoju dla wszystkich wojewódzkich bibliotek publicznych w Polsce. Pomóc w tym miały warsztaty, spotkania i wizyty studyjne.

Powstałe dokumenty można przeczytać na stronie Programu Rozwoju Bibliotek. Oprócz publikacji Małopolski Instytut Kultury przygotował i zrealizował konferencję „Strategie dla kultury – kultura dla rozwoju”, w której uczestniczyli dyrektorzy i pracownicy regionalnych instytucji kultury oraz przedstawiciele samorządów wojewódzkich z całego kraju.

Projekt został zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Wymiany Kulturalnej.