Aktualności

Nagroda Unii Europejskiej „Europa Nostra 2011” dla Szymona Modrzejewskiego

Grand Prix
10 czerwca 2011 r.

Małopolski Instytut Kultury ma przyjemność poinformować, że nominowany przez MIK Szymon Modrzejewski, od ponad dwudziestu lat działający na rzecz zachowania cmentarzy różnych wyznań w Europie Środkowej, otrzymał Grand Prix Europa Nostra 2011, w kategorii „dziedzictwo kulturowe”.

Ceremonia przyznania nagród w Amsterdamie z udziałem Androulli Vassiliou, europejskiej komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży oraz Plácido Domingo, światowej sławy tenora i przewodniczącego organizacji „Europa Nostra” odbyła się 10 czerwca w ramach dorocznego Kongresu Dziedzictwa Europejskiego „Europa Nostra”.

Założone przez Szymona Modrzejewskiego stowarzyszenie „Magurycz” od lat remontuje cmentarze na terenach południowo-wschodniej Polski, które pozostały bez opieki wskutek wysiedleń i Holokaustu. Wolontariusze Magurycza pracowali na prawie 100 cmentarzach i wyremontowali blisko 1000 nagrobków, krzyży oraz innych obiektów małej architektury sakralnej.

Europa Nostra to prestiżowa nagroda przyznawana przez europejską federację stowarzyszeń za ochronę dziedzictwa kulturowego i środowiska naturalnego Europy. Stowarzyszenie „Europa Nostra” zostało założone w 1963 roku a od 2002 roku Unia Europejska przekazała stowarzyszeniu administrację programem przyznawania nagród.

„Europa Nostra” jest rzecznikiem dziedzictwa kulturowego w Europie. Zrzesza i reprezentuje 250 organizacji pozarządowych, 150 organizacji stowarzyszonych oraz 1500 indywidualnych członków z ponad 50 krajów, zaangażowanych w ochronę dziedzictwa kulturowego i krajobrazów Europy. Stanowi ona sieć na rzecz dialogu, nagradza największe osiągnięcia w dziedzinie dziedzictwa europejskiego, prowadzi kampanię przeciwko zagrożeniom dla historycznych budynków i miejsc oraz dla krajobrazów i działa na rzecz zrównoważonej polityki i wysokich standardów jakości w dziedzinie dziedzictwa europejskiego. Plácido Domingo został jednogłośnie wybrany na przewodniczącego „Europa Nostra” w czerwcu 2010 r. przez zgromadzenie ogólne w uznaniu za jego zaangażowanie w tym obszarze.

Więcej informacji o nagrodzie