Aktualności

18 strategii rozwoju wojewódzkich bibliotek publicznych w Polsce

W ramach projektu Biblioteki w społeczeństwie wiedzy – strategie dla przyszłości powstały strategie rozwoju wszystkich regionalnych bibliotek publicznych w Polsce. Teksty dokumentów są dostępne na stronie Programu Rozwoju Bibliotek.

Strategie powstawały podczas spotkań warsztatowych zorganizowanych dla zespołów bibliotek wojewódzkich. Na ich treść miały także wpływ działania projektowe zakładające wymianę międzyinstytucjonalną oraz wymianę dobrych praktyk przez polskie i norweskie instytucje związane z systemem bibliotecznym. (źródło: Program Rozwoju Bibliotek)

Zapraszamy do zapoznania się ze Strategią Rozwoju Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. Pozostałe znajdują się tu.

Nie jest to jedyny obecnie projekt „wspólnego” opracowywania strategii rozwoju instytucji kultury. 50 centrów kultury właśnie kończy opracowywanie planów rozwoju w ramach programu Dom Kultury Plus. Planowanie i zarządzanie strategiczne (obok badań społecznych i analiz uczestnictwa w kulturze) staje się ważną częścią funkcjonowania publicznych instytucji kultury, choć z pewnością jest jeszcze wiele do zrobienia w aspekcie jakości tych działań.