Aktualności

Relacja ze spotkania partnerów projektu „Aqueduct”

W dniach 22-25 maja 2011 r. w Cluj-Napoca w Rumunii odbyło się kolejne spotkanie partnerów skupionych wokół projektu „Aqueduct – nabywanie kluczowych kompetencji poprzez edukację na rzecz dziedzictwa kulturowego”.

Spotkanie w Rumunii było okazją do merytorycznej dyskusji nad planem rozpowszechniania efektów projektu i zawartością podręcznika, w którym oprócz opisu wypracowanej podczas trwania projektu metodologii pracy rozwijającej u uczniów kluczowe kompetencje w kontekście dziedzictwa kulturowego, znajdą się także m.in.: zbiór dobrych praktyk i projektów pilotażowych, charakterystyka edukacji koncentrującej się na nabywaniu kompetencji oraz edukacji na rzecz dziedzictwa kulturowego. Drukowany podręcznik ukaże się w wersji angielskiej, pozostałe wersje językowe będą dostępne w na stronie internetowej projektu. Podręcznik zostanie zaprezentowany podczas konferencji podsumowującej projekt, która odbędzie się w październiku 2011 r. w Bolonii.

Wszyscy partnerzy projektu zebrali dotychczas przykłady dobrych praktyk, przeprowadzili projekty pilotażowe, większość zorganizowała obowiązkowe szkolenie dla nauczycieli. W Polsce odbyło się ono 11 kwietnia 2011 r. w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie. Kilkudziesięciu doradców metodycznych współpracujących z krakowskim MCDN zmierzyło się z potencjałem lokalnego dziedzictwa kulturowego. Dzwon Zygmunt, portal do katedry wawelskiej, zegar na ratuszu i witraż „Bóg Ojciec – Stań się” w bazylice oo. Franciszkanów stały się punktami wyjścia do skonstruowania planu interdyscyplinarnego projektu edukacyjnego. Powstało kilka interesujących propozycji, które były dowodem na to, że dziedzictwo może inspirować do poznawania nie tylko historii, ale również biologii, fizyki, matematyki, przedmiotów, które na pierwszy rzut oka nie kojarzą się z zabytkami. Artykuł poświęcony projektowi i przeprowadzonemu szkoleniu ukaże się w najbliższym, czerwcowym numerze „Hejnału Oświatowego”.