Aktualności

Relacja z warsztatów „Myśleć strategicznie”

11 i 18 maja 2011 roku w ramach programu „Zadziałaj dla siebie” odbyły się warsztaty z zespołem pracowników Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida w Nowej Hucie poświęcone tworzeniu planu rozwoju tej instytucji.

W ramach warsztatów przeprowadzona została analiza potencjału Ośrodka oraz jego otoczenia, między innymi z wykorzystaniem analizy SWOT (silnych i słabych stron instytucji oraz szans i zagrożeń w otoczeniu). Diagnoza strategiczna sporządzona z udziałem zespołu ma być punktem wyjścia do opracowania kilkuletniego planu rozwoju instytucji z uwzględnieniem wiedzy, doświadczeń i pomysłów pracowników Ośrodka.

Warsztaty prowadzili Anna Miodyńska i Sebastian Wacięga.