Aktualności

Relacja z konferencji „Strategie dla kultury – kultura dla rozwoju”

14 i 15 kwietnia 2011 roku w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie, z inicjatywy Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Małopolskiego Instytutu Kultury, odbyła się konferencja „Strategie dla kultury – kultura dla rozwoju”.

W dwudniowej konferencji uczestniczyło 140 osób. Byli to przedstawiciele regionalnych instytucji kultury – bibliotek wojewódzkich i ośrodków kultury, eksperci zajmujący się rolą kultury w rozwoju regionów, władze centralne i samorządowe zarządzające kulturą oraz przedstawiciele Norweskiej Biblioteki Narodowej i regionalnych norweskich bibliotek publicznych. Gośćmi konferencji byli m.in. prof. Jerzy Hausner (Uniwersytet Ekonomiczny), prof. Jan Hartman (Uniwersytet Jagielloński), Vigdis Moe Skarstein, Dyrektor Norweskiej Biblioteki Narodowej, Sidsel Bleken, Radca Ambasady Norwegii, dr Joanna Orlik, Dyrektor Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie, Jacek Wojnarowski, Prezes Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Spotkanie było okazją do wymiany wiedzy na temat planowania i wdrażania polityk kultury oraz zarządzania strategicznego instytucjami kultury.
Uczestnictwo w konferencji zarówno samorządowych organizatorów instytucji kultury, jak i dyrektorów publicznych instytucji kultury umożliwiło wzmocnienie komunikacji oraz partnerstwa w tworzeniu polityk kultury.
Wydarzenie to było również podsumowaniem projektu Biblioteki w społeczeństwie wiedzy – strategie dla przyszłości, w którym uczestniczyło 18 wojewódzkich bibliotek publicznych z całej Polski. Realizowała go Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego we współpracy z partnerami z Polski i z Norwegii. W ramach projektu powstały m.in. plany strategiczne przygotowane przez biblioteki wojewódzkie, efekt warsztatów i spotkań z ekspertami.

Podczas konferencji zaprezentowano publikację Strategie dla kultury – kultura dla rozwoju. Zarządzanie strategiczne instytucją kultury, opracowaną w ramach tego projektu przez Małopolski Instytut Kultury. W publikacji pod redakcją Martyny Śliwy znajdują się artykuły autorstwa m.in. prof. Jana Hartmana, dr Antoniego Bartosza, prof. Marka Krajewskiego i innych.

Konferencja zakończyła się wygłoszeniem apelu: Kultura dla rozwoju, przygotowanym przez uczestników konferencji.

[flickrpress type=”sets” api_key=”2b41099518917cb8ebb7eb0d056ac5b1″ account=”33122810@N02″ sets=”Konferencja Strategie dla kultury – kultura dla rozwoju” view=”squares” count=”43″ lightbox=”true” ]