Aktualności

Gry „Chłopska Szkoła Biznesu” i „Pierścień św. Kingi” do wypożyczenia w MIK

Od marca z można wypożyczać grę planszową „Chłopska Szkoła Biznesu” inspirowaną niezwykłą historią jednej z małopolskich miejscowości.

Tłem rozgrywki jest społeczno-gospodarcza historia XVIII-wiecznego Andrychowa, a plansza gry to mapa Europy z miastami, do których docierały w tym czasie bryki handlowe z lnianymi płótnami produkowanymi w ośrodku andrychowskim. Gracze wcielają się w role tkaczy, kowali, piekarzy i biorą udział w symulacji rzeczywistych mechanizmów rynkowych – produkują, handlują z innymi graczami na jarmarku i gromadzą towary niezbędne do zrealizowania wypraw handlowych do wybranych miast Europy. W rozgrywce może uczestniczyć od 12 do 30 osób.

Gra może być wykorzystana jako narzędzie edukacyjne przez muzealników, trenerów, osoby pracujące z grupami. To także pomoc dydaktyczna dla nauczycieli, stanowiąca punkt wyjścia dla zagadnień związanych z ekonomią, historią i wiedzą o społeczeństwie. „Chłopska Szkoła Biznesu” pomaga zrozumieć współczesne zjawiska i mechanizmy gospodarcze, takie jak popyt, podaż, konkurencja, kapitał itp., ucząc jednocześnie analitycznego myślenia, strategicznego działania, rozwijając kreatywność i umiejętności negocjacyjne. Poza nauką przez zabawę i doświadczenie, kształtuje także kompetencje społeczne, jakimi są współpraca i skuteczne komunikowanie się.

Polecamy również rodzinną grę planszową pt. „Pierścień św. Kingi”, inspirowaną historią XIII-wiecznej Małopolski. Księstwo Krakowsko-Sandomierskie zostało spustoszone przez Tatarów. Książę Bolesław Wstydliwy i jego żona, księżna Kinga, wysyłają czterech najdzielniejszych rycerzy w misję kolonizacyjną. Rycerze mają odbudować zniszczone osady, założyć miasta, wybrukować rynki oraz wznieść kościoły i mury obronne. Gra jest przeznaczona dla 2–4 graczy w wieku od lat 7 do 107.

Regulamin wypożyczania gier