Aktualności

Relacja z forum muzealniczego

7 lutego 2011 roku przedstawiciele Dynamiki Ekspozycji wzięli udział w forum muzealniczym w Amsterdamie zorganizowanym przez Reinwardt Academy of Cultural Heritage, która prowadzi licencjackie i magisterskie studia muzeologiczne.

Spotkanie otworzył wykład pt. „Teoria systemów i muzea”, wygłoszony przez przedstawiciela gospodarzy – Petera van Mensch. Zmieniające się funkcje i role społeczne łotewskich muzeów omówiła Agrita Ozola (Tukums Muzeum), a ich wizerunek i relacje z mediami przedstawione zostały przez Ilze Knoka (Muzeum Literatury i Muzyki). Założenia najnowszej wystawy czasowej pt. „Przejścia i powroty” Muzeum Etnograficznego w Krakowie przedstawił dyrektor Antoni Bartosz, a własne metody współpracy z muzeami w ramach programu Dynamika Ekspozycji zaprezentowali przedstawiciele Małopolskiego Instytutu Kultury – Joanna Hajduk i Sebastian Wacięga.

Reinwardt Academy of Cultural Heritage