Aktualności

Oferta szlaku kulturowego

Szlaki Małopolski logotyp 223 x108Podstawą oferty turystyczno-kulturowej tworzonej w ramach szlaku jest udostępnienie obiektów do zwiedzania. W zależności od rodzaju zabytku możliwe jest zwiedzanie tylko z zewnątrz (w przypadku obiektów zniszczonych, lub niepełniących funkcji turystycznych, na co dzień) lub także wewnątrz, na jasno określonych zasadach (godziny wstępu, możliwość wynajęcia przewodnika, kwestia opłat).

Zarówno w pierwszym jak i drugim przypadku musi być zapewniona dostępność komunikacyjna (możliwość dojazdu środkami komunikacji publicznej lub samochodem) oraz precyzyjnie podana lokalizacja (w formie
informacji na stronie internetowej, dokładnego opisu w przewodniku, folderze lub funkcjonalnej mapy).

fot. arch. MIK

Samo udostępnienie nie jest jednak jeszcze ofertą w sensie turystycznym. Aby szlak funkcjonował muszą być podejmowane różnorodne działania mające na celu animację szlaku jako spójnej oferty: edukacyjnej i kulturalnej. Oferta może składać się z wielu elementów np: stałych, wydarzeń cyklicznych lub specjalnych projektów realizowanych w sezonie turystycznym utrzymujących i rozwijających zainteresowanie szlakiem jako ofertą dla turystów kulturowych.

Poszczególnymi składnikami tej oferty są:

  • atrakcje pierwotne, nie stworzone dla celów turystycznych – właściwe nośniki wartości kulturowych (obiekty dziedzictwa kulturowego materialnego i niematerialnego),
  • atrakcje stworzone dla celów turystycznych (muzea, cykliczne eventy, parki tematyczne),
  • miejsca usług dla turystów (infrastruktura gastronomiczna, noclegowa, sklepy z pamiątkami itp.),
  • instytucje, organizacje i stowarzyszenia powołane dla celów obsługi szlaku (stałe usługi warsztatowe, przewodnickie).

(Opracowano na podstawie: A. Mikos v. Rohrscheidt , Polskie szlaki turystyczno-kulturowe: kryteria i zasady waloryzacji potencjału, „Turystyka kulturowa”, nr 4/2009, s.26)

Poziom propozycji powinien być zróżnicowany i dostosowany do różnych grup turystów (ze względu na wiek, zainteresowania itp.). Tak skonstruowana oferta ma wpływ na odbiór szlaku przez turystów, a w konsekwencji tworzy markę szlaku kulturowego.

Niestety, część szlaków kulturowych w Małopolsce nie posiada rozbudowanej oferty turystyczno-kulturowej, dlatego niewielu turystów ceni ją sobie i nie traktuje jako propozycji tematycznego zwiedzania.