Aktualności

VIII Konkurs plastyczny „Skarby Małopolski”

Zgłoszenia do 21 listopada 2010 r.

Zapraszamy nauczycieli gimnazjów, animatorów kultury oraz uczniów szkół gimnazjalnych do udziału w ósmej edycji konkursu poświęconego dziedzictwu kulturowemu Małopolski.

Nauczyciele zaproszeni są do przedstawienia scenariusza zajęć, w których rozwijanie u uczniów wybranych kluczowych kompetencji (umiejętność uczenia się; kompetencje społeczne i obywatelskie; inicjatywność i przedsiębiorczość; świadomość i ekspresja kulturowa) oparte jest o odkrywanie dziedzictwa kulturowego, uczniowie zaś do prezentacji własnych wypowiedzi plastycznych.

Oferujemy warsztaty dla nauczycieli, udział w konkursie zakończonym wystawą nagrodzonych prac plastycznych, prezentację nagrodzonych scenariuszy i prac w katalogu cyfrowym. Szczegółowe informacje dotyczące zgłoszeń i kolejnych etapów konkursu znajdują się w regulaminie.

Wstępne scenariusze zajęć oraz ankiety zgłoszeniowe należy przesłać do 21 listopada 2010 r. włącznie.

VIII konkurs odbywa się w ramach projektu Twarze Małopolski. XIII Dni Dziedzictwa Kulturowego realizowanego przez Małopolski Instytut Kultury i współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.

Założenia i poprzednie edycje konkursu „Skarby Małopolski”