Aktualności

Relacja ze spotkania partnerów Aqueductu

W dniach 13-17 października 2010 r. we Francji, w St Jean d’Angély, odbyło się kolejne spotkanie partnerów projektu „Aqueduct – nabywanie kluczowych kompetencji poprzez edukację na rzecz dziedzictwa kulturowego”. Tym razem głównym partnerom projektu towarzyszyli przedstawiciele instytucji, we współpracy z którymi będzie realizowany program pilotażowy w szkołach. Partnerem Małopolskiego Instytutu Kultury jest Zespół Szkół nr 2 im. Janusza Korczaka w Brodach, reprezentowany przez nauczycielkę plastyki – Teresę Martę Hordziej.

Spotkanie służyło zapoznaniu nauczycieli z projektem oraz metodami edukacyjnymi umożliwiającymi wykorzystanie dziedzictwa kulturowego do rozwijania u uczniów kluczowych kompetencji. Warsztaty, zrealizowane w terenie, pozwoliły w praktyce wykorzystać jedną z zaproponowanych metod.

Celem Aqueductu jest rozwijanie umiejętności nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych w obszarze tworzenia i realizacji działań edukacyjnych ukierunkowanych na zdobywanie przez uczniów kluczowych kompetencji w kontekście nauczania o dziedzictwie kulturowym. W „Aquedukcie” współpracują dwa rodzaje instytucji: pedagogiczno-edukacyjne oraz kultury, działające w obszarze dziedzictwa kulturowego. Zadaniem instytucji pedagogiczno-edukacyjnych jest wypracowanie modeli edukacji nakierowanych na nabywanie kluczowych kompetencji. Instytucje kultury wspólnie ze szkołami będą współuczestniczyć w realizacji modeli, tworząc projekty pilotażowe w szkołach.

W pierwszym etapie projektu uczestniczący w nim partnerzy dokonali analizy sektora oświaty poszczególnych państw w zakresie edukacji zorientowanej na kluczowe kompetencje. W kolejnych etapach partnerzy będą odpowiedzialni za: przygotowanie i przeprowadzenie projektów pilotażowych przez tandemy szkoła i instytucja dziedzictwa kulturowego, zgromadzenie i analizę przykładów dobrych praktyk (kilkanaście przykładów z całej Europy), opracowanie podręcznika gromadzącego informacje metodologiczne oraz przykłady projektów.