Aktualności

Forum Kraków

27-28 września 2010 r.

Zapraszamy na IV spotkanie w ramach platformy poszukiwania modeli prowadzenia centrów kultury.

Najbliższe, czwarte spotkanie odbędzie się w dniach 27-28 września 2010 r. w Małopolskim Instytucie Kultury (Kraków, ul. Karmelicka 27). Na spotkaniu zajmiemy się organizacjami pozarządowymi, pełniącymi funkcję centrów animacji. Zaprezentują się Marta Białek-Graczyk, prezeska Stowarzyszenia Inicjatyw Twórczych "ę" oraz Zofia Bisiak, wiceprezeska Stowarzyszenia Akademia Łucznica.

Program Forum Kraków

Dzień I, 27 września (poniedziałek)
godz. 12.00 – rozpoczęcie i wprowadzenie
godz. 12.30-13.30 – Marta Białek-Graczyk, Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych "ę"
godz. 13.30-14.00 – dyskusja
godz. 14.00 – kawa
godz. 14.30-15.30 – Zofia Bisiak, Stowarzyszenie Akademia Łucznica
godz. 15.30-16.00 – dyskusja
godz. 16.00 – kawa
godz. 16.30-18.00 – podsumowanie

Dzień II, 28 września (wtorek)
godz. 9.00 – rozpoczęcie
godz. 9.15-9.35 – Letnia Kuźnica Animatorów – prezentacja
godz. 9.35-11.15 – wnioski z IV Forum Kraków
godz. 11.15-11.45 – kawa
godz. 11.45-13.00 – podsumowanie spotkania

Spotkanie jest otwarte dla wszystkich, którzy chcą włączyć się do debaty. Stawiamy na konstruktywną dyskusję i wyciąganie wniosków. Dotąd nam się udawało.

Przypominamy też, że forum ma charakter społecznościowy: MIK nie pokrywa kosztów podróży ani zakwaterowania, pełni jedynie funkcję koordynatora i chętnie odpowiada na wszelkie pytania.

Na ostatnim spotkaniu, które miało miejsce w MIK-u 14-15 czerwca 2010 r. przyjęliśmy, że:

 • Forum Kraków wyniknęło z inicjatywy Stowarzyszenia CAL i Małopolskiego Instytutu Kultury
 • Forum Kraków służy zidentyfikowaniu i wyeksponowaniu autorskich modeli zarządzania instytucjami kultury;
 • Jako instytucje kultury wstępnie przyjmuje się instytucje gminne, miejskie, regionalne, impresaryjne, III sektor, inicjatywy prywatne;
 • Forum Kraków powinno stać się punktem wyjścia do budowania koalicji animatorów kultury;
 • Forum Kraków jest platformą otwartą dla wszystkich chętnych – dołączajcie!
 • Forum Kraków jest ruchem obywatelskim i nie ma innego finansowania poza zasobami własnymi lub instytucji kultury biorących w nim udział;
 • na każdym spotkaniu Forum Kraków dyskutowane są dwa przykłady – dwa modele instytucji kultury;
 • prezentacje instytucji kultury odbywają się według modelu zaproponowanego przez MIK i przyjętego jako punkt wyjścia do dyskusji – są konkretne, obejmują zarówno sukcesy, jak i porażki;
 • Forum Kraków trwa dwa dni, od godz. 12 dnia pierwszego do godz. 13 dnia drugiego;
 • regularnie spotkania Forum Kraków odbywać się będą raz na kwartał w Krakowie (chyba, że coś skłoni nas do zmiany lokalizacji);
 • sekretariat Forum Kraków prowadzi Małopolski Instytut Kultury;
 • efekty spotkań MIK publikuje na stronie http://badania-w-kulturze.mik.krakow.pl/;
 • MIK prowadzi także redakcję publikacji opisujących autorskie modele centrów kultury (pod warunkiem dostarczenia dobrych tekstów przez autorów);
 • Odbiorcami działań Forum Kraków jest kadra zarządzająca instytucjami kultury oraz władze samorządowe;
 • jako formalne rozwinięcie nazwy Forum Kraków wprowadza się nazwę Stała Konferencja Dyrektorów Instytucji Kultury

Liczymy na spotkanie z Państwem 27-28 września.