Aktualności

Rekomendacje MIK: Między white cube a black box – szara rzeczywistość kuratorstwa?

Konferencja poświęcona jest zagadnieniom innowacyjnego muzealnictwa i nowatorskich rozwiązań w kuratorstwie. Oprócz prelegentów zajmujących się tą dziedziną w toku swoich studiów magisterskich lub doktoranckich, wysłuchać będzie można także zaproszonych gości – pracowników istniejących i powstających w Polsce placówek muzealnych, ich projektantów i kuratorów. Panele dyskusyjne z udziałem tych osób będą miały na celu przyjrzenie się zarówno drogom rozwoju tej dynamicznie rozrastającej się dziedziny, jak i wyzwaniom stojącym przed twórcami nowoczesnych muzeów oraz tymi, którzy ich analizie chcą poświęcić się w ramach swojej pracy naukowej.

Głównym celem konferencji jest próba zastanowienia się nad tym, w jaki sposób naukowa refleksja może dotrzymać kroku tej aktywnie rozwijającej się dziedzinie jako jej akademickie zaplecze.

Na każdy dzień konferencji złożą się dwie części – sesja referatowa i panel ekspercki:

I. W trakcie sesji referatowych studenci i doktoranci przedstawią analizy konkretnych realizacji muzealniczych. Proponowana przez nas forma odbiega od typowego schematu konferencji – wystąpienia będą mieć charakter prezentacji multimedialnych przedstawiających konkretne realizacje innowacyjnych rozwiązań wystawienniczych.

II. Podczas dwóch paneli eksperckich, zaproszeni goście zaprezentują projekty istniejących oraz obecnie realizowanych w Polsce innowacyjnych muzeów.

Udział w konferencji potwierdzili pracownicy, kuratorzy i projektanci takich instytucji jak: Żydowskie Muzeum Galicja, Małopolski Instytut Kultury, Muzeum Historii Żydów Polskich, Muzeum Fryderyka Chopina, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Historii Polski, Muzeum Etnograficzne w Krakowie, Muzeum Tadeusza Kantora, Muzeum „Wrota Bitwy Warszawskiej 1920” i Muzeum Katyńskie.

Miejsce:
Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18, Kraków

Czas:
18-19 czerwca 2010 r.

Organizator:
Koło Naukowe Studentów MISH UJ

Partnerzy:
Żydowskie Muzeum Galicja, Małopolski Instytut Kultury

Patronat naukowy:
Katedra Dramatu UJ oraz Dziekan Wydziału Polonistyki UJ prof. dr hab. Jacek Popiel

Szczegółowy program konferencji znajduje się na stronie