Aktualności

Projekt Aqueduct. Relacja ze spotkania partnerów w Krakowie

Od 2 do 5 czerwca 2010 roku Małopolski Instytut Kultury był gospodarzem kolejnego spotkania partnerów realizujących projekt „Aqueduct – Nabywanie kluczowych kompetencji poprzez edukację na rzecz dziedzictwa kulturowego” (przedsięwzięcie to jest realizowane w ramach Programu Comenius, w obszarze Działania Wielostronne). W spotkaniu uczestniczyło 17 osób z Polski, Francji, Holandii, Belgii, Włoch, Austrii i Rumunii. Pełną listę instytucji można znaleźć tutaj.

Celem spotkania było uzgodnienie wspólnego podejścia metodologicznego odnoszącego się do nabywania kluczowych kompetencji (zobacz więcej) w ramach edukacji w obszarze dziedzictwa kulturowego oraz wypracowanie zasad współpracy w ramach modułów, które będą realizowane w dalszej kolejności. Jest to ważne, ponieważ w projekcie współpracują dwa rodzaje instytucji: instytucje pedagogiczno-edukacyjne, których zadaniem jest wypracowanie modeli edukacji nakierowanych na nabywanie kluczowych kompetencji oraz instytucje działające w obszarze dziedzictwa kulturowego, które mają współuczestniczyć w realizacji tych modeli wspólnie ze szkołami.

Kolejne działania będą bazowały na wspólnych ramach pojęciowych wypracowanych podczas tego spotkania. Są to:
 
  • przygotowanie i przeprowadzenie 10 projektów pilotażowych przez „tandemy” (szkoła i instytucja dziedzictwa kulturowego),
  • zgromadzenie i analiza przykładów dobrych praktyk (kilkanaście przykładów z całej Europy),
  • opracowanie podręcznika gromadzącego informacje metodologiczne oraz przykłady projektów.  
 
Testowe rozwiązania metodologiczne – opracowane przez zespół MIK – zostały przeprowadzone na Kazimierzu (warsztat o rodzinie kazimierskich Żydów przed wojną) oraz na Podgórzu (warsztat o Halinie Nelken ocalonej z getta krakowskiego). Posłużyły one jako materiał do dyskusji.  
 
„Aqueduct” służy rozwijaniu kompetencji nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych pomagających w tworzeniu działań edukacyjnych zorientowanych na zdobywanie przez uczniów kluczowych kompetencji w oparciu o metodologie edukacji w obszarze dziedzictwa kulturowego.