Aktualności

Małopolska pomaga powodzianom

Oprócz przeznaczenia środków na usuwanie skutków powodzi władze województwa przeprowadzają lub włączają się w akcje mające pomóc samym powodzianom. Urząd Marszałkowski i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej współorganizują wypoczynek dla dzieci z terów zalanych. W najbliższych dniach odbędą się koncerty charytatywne oraz zbiórki pieniędzy i produktów spożywczych. W akcję pomocy powodzianom włączają się również wojewódzkie jednostki kultury: Filharmonia i Opera Krakowska oraz Małopolski Instytut Kultury.

Lanckorona po raz kolejny będzie gospodarzem Festiwalu Teatrów Amatorskich „Wózek Tespisa”, organizowanego w ramach długofalowego programu Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie „Dilettante – teatr w ruchu”. W związku z klęską, jaka dotknęła miejscowość, tegoroczna formuła Festiwalu będzie miała szczególny charakter. Artyści przygotowali dwa dodatkowe występy charytatywne. Zebrane po występach pieniądze zostaną przeznaczone na pomoc poszkodowanym przez osuwiska.

Recital Jakuba Snochowskiego Dokud se zpívá, ještě se neumřelo (w wolnym tłumaczeniu: „Póki śpiewam, wiem, że żyję”) 
Termin: piątek, 11 czerwca, godz. 21.00
Miejsce: Cafe Arka Lanckorona

Spektakl Teatru Figur Kraków pt. Pan Piórko – w ramionach miłości
Termin: sobota, 12 czerwca, godz. 19.00
Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury

Więcej