Aktualności

Wirtualne Muzea Małopolski

Nowy projekt UMWM i MIK

Udostępnienie najciekawszych zbiorów małopolskich muzeów, zaprezentowanych w trójwymiarowej formie na specjalnym portalu internetowym, to cel projektu pn. „Wirtualne Muzea Małopolski”. Małopolski Instytut Kultury przystąpił do realizacji tego innowacyjnego i unikalnego w skali kraju przedsięwzięcia 1 czerwca 2010 roku. Za koordynację działań odpowiada Departament Gospodarki i Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Projekt zakłada utworzenie i odpowiednie wyposażenie Regionalnej Pracowni Digitalizacyjnej, dzięki której ponad 500 eksponatów z 35 muzeów z województwa, dla których do tej pory naturalnym środowiskiem były muzealne gabloty lub – ze względów bezpieczeństwa – muzealne magazyny, zostanie umieszczonych w wirtualnej przestrzeni. Będzie można nie tylko poznać ich bogatą historię, ale także oglądać je, przybliżać i obracać, bez obawy o ich zniszczenie i naruszenie muzealnej etykiety.

Poza atrakcyjnymi wizualnie prezentacjami, na portalu Wirtualnych Muzeów Małopolski powstaną również zupełnie nowe wirtualne wystawy tematyczne stworzone z różnorodnych zbiorów muzealnych, których przygotowanie w rzeczywistości byłoby niezwykle trudne lub też zupełnie niemożliwe. W ramach projektu planowane jest również umożliwienie aktywnego odbioru prezentowanych na portalu treści poprzez udział w grach, quizach, lekcjach muzealnych, a także tworzenie indywidualnych kolekcji.

Mamy nadzieję,  że spacery po wirtualnych muzeach, które będzie można odbywać prawdopodobnie już pod koniec 2011 roku, nie tylko rozbudzą wyobraźnię użytkowników i gości serwisu, ale przede wszystkim staną się impulsem do odwiedzenia unikatowych obiektów muzealnych Małopolski, a sam proces digitalizacji i utrwalania zbiorów przyczyni się do zachowania i spopularyzowania wyjątkowego dziedzictwa regionu.