Aktualności

Relacja ze spotkania – ALTERNATIF TURISTIK

ALTERNATIF TURISTIK i pytania o miasto. Centrum Sztuki Współczesnej „Kronika” z BytomiaBibliotece Sztuki

Stanisław Ruksza, dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej „Kronika” w Bytomiu, był gościem Biblioteki Sztuki w dniu 31 maja br. W ramach cyklu „Projekt Miejski” opowiadał o wędrówkach śląskimi szlakami, alternatywnymi wobec tych, które polecają miejskie przewodniki, czyli o projekcie ALTERNATIF TURISTIK. Miejsca, do których nas zaprowadził opatrzone są znaczeniami, które wędrowiec musi sam odkryć lub zdać się na przewodnika. Bywa, że przewodnikiem jest artysta, a jego dzieło zaskakuje nas w przestrzeniach, o których nasz prelegent powiada, że są „niezbyt przeznaczone dla sztuki”. W alternatywnym poznawaniu Bytomia i innych śląskich miast pomaga publikacja Marcina Dosia Indunature, podręcznik wędrowania i ilustrowane podsumowanie projektu.

Przy okazji opowieści o ALTERNATIF TURISTIK pojawiały się i inne wątki, nie mniej ciekawe. Ze strony słuchaczy padały pytania, a odpowiedzi, których udzielił Stanisław Ruksza prowokowały do pytań dalszych i zasadniczych: dla kogo tworzą artyści w przestrzeni publicznej?; jak sztuka może opisywać miasto?; jak ten opis ma się do tak zwanej szerokiej promocji?; czy sztuka negocjuje znaczenia czy tylko je reprodukuje? Uczestnicy spotkania opuścili Bibliotekę Sztuki obdarowani nie tylko(alternatywnymi) industrialnymi mapami Śląska i Zagłębia, ale i zadaniami do przemyślenia.

[flickrpress type=”sets” api_key=”2b41099518917cb8ebb7eb0d056ac5b1″ account=”33122810@N02″ sets=”Alternatif Turistik | Biblioteka Sztuki. Spotkania” view=”squares” count=”3″ lightbox=”true”]