Aktualności

Relacja z konferencji „Wokół Władysława Orkana: aspekty literackie, kulturowe i medialne”

W tym roku mija 135. rocznica urodzin i 80. śmierci Władysława Orkana, pisarza, publicysty i poety urodzonego w Porębie Wielkiej, w powiecie limanowskim, wielkiego piewcy „krainy Gorców” i Podhala.

W Krakowie i w Koninkach koło Poręby Wielkiej (gm. Niedźwiedź) w dniach 10-12 maja 2010 roku odbyła się trzydniowa Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wokół Władysława Orkana: aspekty literackie, kulturowe i medialne” zorganizowana przez Małopolską Wyższą Szkoła Zawodową im. Józefa Dietla w Krakowie i Wydawnictwo Edukacyjne w Krakowie.
W konferencji uczestniczyły osoby reprezentujące ośrodki akademickie i kulturalne z całej Polski, w tym Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, a także wspierające tę inicjatywę lokalne władze powiatu limanowskiego i gminy Niedźwiedź, Związek Podhalan, Gorczański Park Narodowy i Dom Muzeum Pisarza w Porębie na Zagroniu oraz miejscowe grupy regionalne, mieszkańców rodzinnej wioski Orkana Poręby Wielkiej, również media lokalne. Referatom – wygłoszono ich ponad 35 – przysłuchiwali się uczniowie okolicznych szkół noszących imię Władysława Orkana, co, jak zaznaczył prof. zw. dr hab. Bolesław Faron, organizator konferencji, jest również jednym z cennych aspektów ideowych i wychowawczych tego wydarzenia.
Patronat honorowy: Leszek Zegzda, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego
Współorganizatorzy: Janusz Potaczek, Wójt Gminy Niedźwiedź, Starostwo Powiatowe w Limanowej, Związek Podhalan oddział w Niedźwiedziu

Program